Fredag 1. september var det kick-off for de nye utdanningstillingene i de 10 kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane som er med i ALIS-VEST-prosjektet ( www.alis-vest.no)

Elisabeth Stura er ny leder av Legeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS) og var en av mange innledere som gav deltagerne litt å tenke på.

Utdanningsstillinger må ikke bli som en femårig turnuslegestilling, advarte Elisabeth Stura og sa at de heller ikke måtte likne vikarstillinger som kan brukes der det mangler lege. Hva skjer når man blir ferdig spesialist? undret hun. På bakgrunn av flerårig engasjement internasjonalt, kunne Stura fortelle at de samme utfordringene finnes i mange land.

Det var ellers mye optimisme og fastlege/prosjektleder Hans Høvik (bildet) kunne fornøyd vise frem at stillingene er besatt og søkningen har vært svært god.

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet kom ekspedisjonssjef Petter Øgar og snakket varmt om ALIS-VEST som han mente burde kunne spres over hele landet. Fra statsråd Høie hadde han også fått med seg en ekstrabevilgning.

På arrangementet var det flere engasjerte politikere som har vært verdifulle støttespillere underveis og som har tematikken med seg i valgkampen: Ruth Grung (Ap), Tore Storehaug (Krf), Kjersti Toppe (Senterpartiet) og Høyre-ordfører i Masfjorden, Karstein Totland.

 

Bergen kommune, her ved byrådsleder Vigdis Anita Gåskjenn (Krf) og kommunaldirektør Nina Mevold, har tatt ansvar som “storebror” i regionen og eier prosjektet. Det er imidlertid kommuneoverlege i Masfjorden kommune, Rolf Martin Tande, som har bygget opp prosjektet ved å knytte fagfolk, fag- og interesseorganisasjoner, politikere og byråkrati sammen. Forståelse og forankring på høyt politisk og administrativt nivå både lokalt og nasjonalt har vært avgjørende.

Forventningsfulle ALIS samlet på sin første dag i sin nye utdanningsstilling. Planen er at de skal gå i samme veiledningsgruppe og ha Hans Høvik som felles veileder. I tillegg skal alle ha en personlig lokal veileder.

Kommuneoverlege i Odda, Steinar Jacobsen (til venstre under), ser frem til å få avsatt tid til slik veiledning for hele fire nye kolleger. Etter flere år med alvorlig legemangel har han kunnet glede seg over mange gode søkere til utdanningsstillinger i kommunen.

Forskningsleder Birgit Abelsen ved NSDM (til høyre under) trakk frem tre grunner for hvorfor ALIS-VEST-prosjektet er en god idé: 1) vi trenger et utdanningsløft i allmennpraksis, 2) rekrutteringsutfordringene øker og 3) ordningen bygger verdifulle fellesskap.

 

 

Avdelingsdirektør Åse Laila Snåre fra KS synes ALIS-VEST er et spennende prosjekt, men innrømmet at det er delte meninger om veien videre mht avlønning av fastleger i KS. Hun trakk dessuten frem at det er store forskjeller mellom hvor godt integrert fastlegene er i kommunene og at oppfatningene hos legene selv også varierer. Meldingsløftet er et godt hjelpemiddel og samtalene KS har med allmennlegenes foreninger sentralt er nyttige, mente hun.

I tillegg vanket støtte og et fint innlegg fra instituttleder og professor i allmennmedisin Guri Rørtveit (Bergen) som var optimist for tiden. Det skjer noe på forskningsfronten. Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren roste ALIS-VEST, men mente at det også trengs flere modeller.

Følgeforskning på veiledning planlegges som et phD-løp for en ALIS eller veileder i prosjektet, forankret i det allmennmedisinske forskingsmiljøet i Bergen ved Stefan Hjørleifsson. Fra NSDM sin side skal rammebetingelser og rekruttering/stabilisering følges av et tverrfaglig forskerteam bestående av Tone Seppola-Edvardsen (medisinsk antropologi) og Helen Brandstorp (allmennmedisin).