Hele 35 kommuner har søkt om å få være med i ALIS-Nord-prosjektet, som skal sikre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Både fastlønnede utdanningsstillinger og tilrettelagt for spesialisering som næringsdrivende for kommunen er grep prosjektet vil prøve ut.

Prosjektleder Svein Steinert er godt fornøyd og skriver på ALIS-Nord sin nye nettside:

“Den store interessen for prosjektet betyr at vi har gode muligheter til å videreutvikle fastlegeordningen i Nord-Norge. Det betyr også at ALIS-Nord kan bidra med viktige innspill til en fornyelse av den nasjonale fastlegeordningen.”

Fastleger fra alle regioner i styringsgruppen

Neste uke vil styringsgruppen velge ut 6 kommuner i hver av de fire regionene, som svarer til “Overordnet samarbeidsorgan” (OSO) innen helse: Finnmark, Troms, Nordland og Helgeland. Kommunene vil i løpet av våren lyse ut stillinger eller hjemler og foreta selvstendige ansettelser.

Styringsgruppen består av fastlegene Bernhard Holte (Narvik) og Jonas Holte (Harstad), kommune-/ fastlegene Mona Søndenå (Sør-Varanger) og Sinne Marken (Vega), kommuneoverlege Mikal Tønsås (Tromsø), samt KS-representant Lisa Friborg, representant for Helse Nord RHF, Siv Cathrine Høymork og for NSDM, Helen Brandstorp.

ALIS-Nord eies av Bodø kommune, og helseleder Stian Wik Rasmussen er sekretær for styringsgruppen.

Optimisme fra start

Bildet under er fra det aller første sonderingsmøtet 11. september 2017, i NSDM sin regi. Birgit Abelsen (NSDM), Svein Steinert (daværende fylkeslege i Troms), Inger Linaker (Bardu), Eivind Merok (daværende fylkeslege i Finnmark) og Helen Brandstorp (NSDM).

sdr