Hele fire av totalt syv prosjektsøknader til vårt Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling  handler om legevakt og akuttmedisin. Denne tematikken har leger og sykepleiere i distriktene søkt om midler til å jobbe med helt siden “Programmet” ble etablert i 1999.

Vinkling mot tverrfaglig samarbeid er også en fellesnevner i vinterens søkerbunke. Digitaisering, pasientsikkerhet og organisering er andre stikkord.

Vi er glade for antallet søknader og at de kommer fra hele landet.

Programrådet vil vurdere dem og fordele en økt pott med midler iår. Siden oppstart har rådet har fordelt 15,6 millioner kroner til smått og stort.

Ved opptelling på tampen av 2017, hadde NSDM muliggjort 168 tildelinger til 114 prosjekter og 20 % av disse har handlet om akuttmedisin og legevakt. Manfgfoldet er ellers stort. En oversikt over alle prosjektene finnes her

I alt 10 ferdige ph.D’er har Programmet bidratt til å få frem (men ikke fullfinansiert) og ytterligere fem prosjekter er på god vei.

Bilde fra Grane i Nordland