Tidspunkt for konferansen er mandag 30.mai og 31 mai 2022.

Programmet er tilpasset alle som driver med simulering, utenfor og innenfor sykehus, i psykiatri og somatikk. Siste gjeldende versjon av programmet og påmeldingslenke ligger på MedSimNorge sine nettsider.

Påmeldingen åpner siste halvdel av februar, når regjeringen har besluttet smittevern og -regler fremover. Foreløpig regner vi med å kunne åpne for 200 deltakere i tråd med dagens retningslinjer, så vi oppfordrer dere til å melde dere rask på når vi åpner påmeldingen. Vi ber alle spre programmet og datoene til interesserte.

Link til programmet finner du her: MedSimNorge nettverkskonferanse i Alta 30. og 31. mai 2022 (per 01.17.22 januar)

Vi gleder oss til endelig å møtes igjen, i Alta!

Vennlig hilsen

Vertskapet i Nord