Sårsykepleier May-Liss Berg og stomisykepleier Merete Erga brenner for faget sitt og så behovet for å sette sår- og stomibehandlingen mer i system. De etablerte et sår- og stomiteam som fortsatt er i sving med å ta imot pasienter en dag i uka.

Både forprosjekt og hovedprosjekt

Etableringen av sår- og stomiteamet i Alta, er et eksempel på hva man kan få til med prosjektmidler fra NSDMs program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (programmet). Leder for legetjenesten i Alta kommune, Ragna Eikanger, søkte om midler fra programmet til både planlegging (et forprosjekt gjennomført i 2019) og dokumentasjon av implementeringen av sår- og stomiteamet (et hovedprosjekt gjennomført i 2020/21).

Våren 2020 ble det kommunale sår- og stomiteam i Alta kommune etablert. Ideen til dette hadde utspring i en rekke hendelser som viste at kunnskapen, behandlingen og samarbeidet rundt pasienter med sår og stomi har vært mangelfull – både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Tilgjengelig kompetanse i form av spesialutdannede sår- og stomisykepleiere, kommunal vilje til utprøving og prosjektmidler til gjennomføring, muliggjorde etableringen.

Samlokalisert med det kommunale legekontoret og andre helseteam

Sår- og stomiteamet er samlokalisert med det kommunale legekontoret og andre kommunale team som diabetesteamet og flyktningehelseteamet, på Alta helsesenter. Sår- og stomiteamet har klinikkdag en dag i uken. Teamet har ansatt en stomisykepleier og en sårsykepleier i 20 % stilling hver, samt en lege i 10% stilling. Total arbeidstidsressurs tilsvarer 50% stilling.

Stomisykepleier Merete Erga, sårsykepleier May Liss Berg og lege Tone Leinan. Foto: Birgit Abelsen

Time uten henvisning

Det kreves ingen henvisning for å få time hos sår- og stomiteamet. Pasientene kan bestille time selv via det kommunale legekontoret som administrerer timelistene for teamet. Pårørende, hjemmetjenesten og annet helsepersonell kan også bestille time på vegne av pasienter. Teamet tar imot pasienter en dag i uken, og med ordningen at timebestillingen administreres av det kommunale legesenteret har pasientene tilgang til å få bestilt time gjennom hele uken. Ved konsultasjon betaler pasientene som hos fastlege, det vil si egenandel for legetime samt kostnader til bandasjemateriell. Har pasienten frikort er det kun bandasjemateriell som må betales for.

Skrev rapport som dokumenterer oppstarten

Under veiledning fra professor Birgit Abelsen ved NSDM dokumenterte May Liss Berg og Merete Erga oppstartsfasen med sår- og stomiteamet. De skrev en Rapport hvor de beskriver implementeringen og oppstartsperioden fra 05.05.2020 og fram til 31.12.2020. Dette for å si noe om tilbudet til pasientgruppen og hvilke pasienttyper som benytter seg av tilbudet.  I hele denne perioden var det koronapandemi. Den lave aktiviteten i samfunnet generelt, og i helsetjenesten spesielt, hadde også innvirkning på sår- og stomiteamets aktivitet. På tross av oppstart midt under en pandemi, var det økning i antall pasienter mot årsskiftet. Det kan virke som om tilbudet har blitt mere kjent lokalt på tross av dette.

En kort film om tilbudet

I forbindelse med NSDMs jubileumsseminar på Sommarøy høsten 2023, ble det laget en liten film hvor May Liss Berg og Merete Erga forteller om sår- og stomiteamet. – Jeg har kjent på ekstrem takknemlighet overfor NSDM for at de støttet prosjektet. Dette var en drøm for oss begge to at vi skulle få lov til å bruke kompetansen vår og få jobbe med de pasientene som vi virkelig brenner for, forteller Erga i filmen.

Opplysninger om programmet og hvordan du søker finner du her.