Konferansen “Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene” arrangeres i Tromsø 15. og 16. november 2022.
Leder i ekspertutvalget kommer og lover å lytte før utvalget leverer sin foreløpige rapport 1. desember.
Statssekretærer fra HOD, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet kommer, og fagfolk fra forskning og forvaltning deltar også. Og selvsagt fastleger og kommuneoverleger som har fått stor plass i programmet.
Bli med og bidra med ditt til at legetjenestene i kommunen står godt rustet for fremtiden. Det blir et verksted med god tid til dialog og diskusjon for både innledere og deltakere.
Konferansen er godkjent for spesialitetene i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Her kan du melde deg på: https://www.nsdm.no/konferanse/
Lytt til leder i NSDM Anette Fosse i videosnutten vedlagt og ta med deg verktøy, tanker og drømmer og kom til Tromsø i november!