Nasjonal ALIS-konferanse gikk av stabelen i Bergen 8.september, dagen etter avslutningskonferansen for ALIS vest.

ALIS-ordningen er i utvikling og de regionale ALIS-kontorene får flere oppgaver. Nå er spesialistutdanningen i samfunnsmedisin kommet inn i oppdraget – blir det SAMLIS? Konferansen belyste mange relevante tema rundt spesialistutdanning, rekruttering og stabilisering i fastlegekrisens tid. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt deltok hele dagen og noterte flittig.

Nordsjøturnus er mye diskutert, både generelt og i forbindelse med spesialistutdanning. Det finnes mange ulike varianter av nordsjøturnus, men felles for dem er at de ikke teller som åpen, uselektert allmennpraksis i spesialistutdanningen. Kan nordsjøturnus organiseres slik at det viktigste målet med fastlegeordningen – kontinuitet i lege-pasientforholdet – ivaretas? Hva skal til for at fremtidens leger skal velge å jobbe i distrikt? Erik Prestgaard fortalte fra livet som nordsjøturnuslege i Loppa. Sammen med NSDM planlegger han et forskningsprosjekt om nordsjøturnus.

Erik Prestgaard fortalte om livet som nordsjøturnuslege, her med bilde av legene som jobber i Loppa)

 

Helgelandslegen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Helgeland, Helgelandssykehuset, ALIS Nord, NSDM og KS. Målet er å lage gode, sammenhengende utdanningsløp for leger i distrikt. Siste skudd på stammen er et gryende samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om desentralisert legeutdanning der studenter som ønsker det skal kunne få et sammenhengende løp fra 5.studieår til ferdig spesialist. Dette er i støpeskjeen. Leder for NSDM, Anette Fosse, presenterte prosjektet.