Hovedformålene med følgeforskningen er å utforske hvordan grepene som er tatt i ALIS-Vest for å oppnå bedre legerekruttering, stabilisering og gjennomføring av spesialiseringen i allmennmedisin settes ut i livet og virker.

Rapporten tar for seg rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer, samarbeid mellom ALIS og øvrig kommunal helse- og sosialtjeneste, organisering, kommunenes kostnader, og en ny generasjon deltakere i ALIS-Vest.

Les hele rapporten her:

2021 NSDM-rapport 4 31 januar