Ny leder i NSDM sin styringsgruppe er professor i helsefag, Nina Emaus.

Professor Emaus er instituttleder for helse og omsorgsfag ved Helsevitenskapeligfakultet, UiT – Norges arktiske universitet. Instituttet har fire bachelorutdanninger og to masterutdanninger og er fordelt på campuser i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik, i tillegg til desentralisert sykepleierutdanning på enda flere steder. Senter for omsorgsforskning, nord er også en del av instituttet.

Nina Emaus er fysioterapeut med et bredt interessefelt som spenner fra osteoporose og bruddepidemiologi, til livsstil og helse, helse og ulikhet og i tillegg global helse. Hun er kjent som en modig og byggende leder, med solide røtter i det flerkulturelle Troms.

Nina Emaus har markert seg som en forkjemper for å opprettholde desentralisert utdanning. Se f.eks denne nyhetssaken fra Altaposten i desember: klekker ut rekordmange sykepleiere iår

Kommunenens strategiske forskningsorgan

Hun er også medlem i det Kommunenes strategiske forskningsorgan, opprettet  i mars i 2017. Frem til utgangen av 2018 skal organet følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien og sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Her er noen av hennes tanker om forskning, klippet fra et intervju fra desember  http://omsorgsforskning.no/nyheter/nasjonal_forskning:

“Vil vite mer om kommunene

– Tverrfaglighet er svært viktig for oss, blant annet ved at helsefagstudenter har felles praksisperioder og –steder. Det store spørsmålet er hvordan slik satsing slår ut i praksisfeltet når de ferske helsearbeiderne kommer i arbeid. Klarer kommunene og spesialisthelsetjenesten å utnytte de mulighetene de her får, med nye medarbeiderne som har bakgrunn for samarbeid fra utdanningene? Blir UiT-studenter gode på tverrfaglighet ute i praksisfeltet? sier Emaus.

Hun tenker dette kan være ett eksempel på forskning det trengs fremover, for at kommunene skal kunne løse utfordringene de står overfor.

Store prosjekter presser seg frem

– Arter kommunenes utfordringer seg forskjellig fra by og land i Nord-Norge i forhold til for eksempel Sør-Norge?

– I hele landet har vi små og store kommuner. I Nord har vi lange avstander, lav bosetting i en del kommuner og en samisk befolkning, men ellers er det mange likhetstrekk. Når jeg hører om kommuner som bruker over halvparten av budsjettet sitt på pleie og omsorg, og når dette beløpet må kuttes, så er det viktig å se hvordan pleie og omsorg kan gjøres rimeligere, samtidig som det også må utøves med høyere kvalitet, sier Emaus.

Dette gjør at store prosjekter rundt forskning og samarbeid vil tvinge seg fram stadig mer, mener instituttlederen.

Venter seg tettere samarbeid

– Forskning i, på og med kommunehelsetjenesten vil bli svært viktig i årene som kommer. I dag har vi åtte forskningsgrupper ved instituttet her ved UiT og flere satser på helsetjenesteforskning. Jeg tror gruppene også i større grad kan integrere folkehelse som et perspektiv og gjerne benytte helsedata og Tromsø-undersøkelsen. Dette vil igjen kunne bli knyttet stadig mer opp mot Senterets arbeid mot kommunene, og øke kvaliteten og innholdet i utdanningene, mener Emaus.”

Foto : UiT