Rural medicine came to town.

NSDMs festkveld på Sentralen midt i Oslo var inspirert av sirkus. Circus Maximus i det antikke Roma var nemlig et av de få steder der Romerrikets ledere møtte folket.

Med litt skjemt og endel alvor ble scenen fylt av kreative bidrag fra hele landet; fra små og store bygder & byer, værutsatte øyer og dype skoger – samt fine taler fra den Oslobaserte helseforvaltningen, Legeforeningen, andre kompetansesentre og fra universitetene.

NSDM sine gründere, professorene Toralf Hasvold og Ivar J. Aaraas, fikk fortelle om senterets tilblivelse på slutten av nittitallet gjennom en ny kortfilm, laget av visuel antropolog Alessandro Belleli. De daværende fylkeslegene i Finnmark, Troms og Nordland var også sentrale og tilstede da helseminister Høibråten spurte “når kan dere begynne?”. Svaret fra professorene var “imorgen!”.

Elisabeth Swensen utfordret raskt miljøet i nord til å inkludere hele landet og var selv arrangør av den første og vellykkede konferansen i distriktsmedisin i 2002 på Sommarøy. Hun holdt kåseri på festkvelden.

FILMEN OM NSDM SIN TILBLIVELSE 

NÅTIDENS NSDM ble presentert via alle de faste ansatte. Helt sentralt i vårt virke er Program for forskning og fagutvikling (Programmet), ledet av Birgit Abelsen. 168 tildelinger til 112 ulike prosjekt har det blitt siden starten av det i 1999, og 15,3 millioner er delt ut. Prosjektene har skapt ny kunnskap fra distriktene og utvikling der, men også 13 Ph.D’er har NSDM bidratt til, dog ikke fullfinansiert. Det er fem nye underveis, der vi også veileder i større grad enn tidligere.

Ni av de 21 ulike prosjektene som er aktive i Programmet ble presentert, helt kort. Ph.D-student Martin Bruusgaard Harbitz viste frem forskning i dårlig nordnorsk vintervær via en film, fylt av levende sitater på hva pasienter tenker om trygge legetjenester og pasientsikkerhet. Fastlege i Karasjok, Amund Peder Teigmo, joiket sitt prosjekt om hjertespråket og enkle tiltak i fastlegejournalen for å bedre kommunikasjon og bruk av tolk.

Per Stensland er både med i vår styringsgruppe og programråd, samt professor i allmennmedisin og fylkeslege i Sogn og Fjordane. Han samtale med representanter for Odda og Meløy kommuner om hvordan prosjektet Recruit and Retain- Making it Work hadde skapt positive endringer i forhold til legerekruttering i deres kommuner. Odda er også med i ALIS-VEST-prosjektet og på festdagen ble det klart at dette prosjektet fikk bevilgning i revidert statsbudsjett.

Seniorforsker Margrete Gaski fortalte om to store rapporter om samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – fra 2013 og 2017.

Bursdagsgave til oss selv er nye nettsider. Frank Remman lot oss smugkikke på noen lekre deler under festen. Webutvikler er Vetle Løvgaard som også sang for oss med sitt lille band.

Den påfølgende dagen holdt vi vårt årlige forskerseminar. En fargerik etterfest helt etter vårt hjerte!

Fra toppen og fra ventre mot høyre: Frank Remman (NSDM), Magnus Hjortdahl (Alta/Oslo), Liss Eriksen (Hammerfest), Jonas Jeppesen (Tynset), Jorunn Nygaard (Senja), Cheneso Moumakwa (Rissa), Amund Peder Teigmo (Kárášjohka/Karasjok), Birgit Abelsen (NSDM), Martin Bruusgaard Harbitz (NDSM), Margrete Gaski (NSDM), Hege Hammer Bech (Bardu), Jeanette Huemer (Hammerfest)