Nidaroskongressen 2019 hadde som tema Allmennmedisin som balansekunst.

NSDM var godt representert sammen med leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet på årets kongress i Trondheim.

Vi deltok med to innlegg på kongressens forskningsdag:

Maria Fredriksen Kvamme

Eva Kibsgaard Nordberg

Eva Kibsgaard Nordberg presenterte foreløpige funn fra prosjektet “Hva  stabiliserer allmennleger i spesialisering“, som er en del av NSDM sin formative følgeforskning i ALIS-Vest-prosjektet.

Maria Fredriksen Kvamme presenterte foreløpige funn fra prosjektet “Lokale veiledere og medarbeideres erfaringer med deltagelse i ALIS -Vest“.

I tillegg vil vi gratulere vår nylig ansatte deltidsforsker Juan Carlos Aviles med årets forskningspris for det beste foredraget av en nykommer innenfor forskning. Juan Carlos Aviles deltok med sin presentasjon “Prevalens av unormale lungelyder i en alminnelig befolkning”, et prosjekt utgått fra Allmennmedisinsk forskningsenhet og ISM ved UiT.

Forskningsprisen deles ut av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring fra før.  Juan Carlos vant prisen blant annet for hans solide presentasjon av vitenskapelige resultater for en ny forsker og for hans humoristiske formidlingsevne. Vi gratulerer Juan Carlos så masse med prisen!