NSDM har avholdt internseminar 14.februar med en hyggelig middag kvelden før. Et av dagens høydepunkt var miniseminaret med Øystein Evjen Olsen og Geir Sverre Braut via Teams. Her ble flere spennende temaer belyst som Helsetjenester i nettverk, generalistkompetanse og utvikling av et bærekraftig helsevesen.