Fagsymposiet var et samarbeid mellom åtte organisasjoner som alle har med prehospital akuttmedisin og beredskap å gjøre, se liste nedenfor. Dagen var intens og interessant, men en rekke presentasjoner av pågående prosjekter og ny kunnskap. Mange fagmiljøer overlapper delvis, og en slik samling bidrar til at vi kan forene krefter, inspirere hverandre og opprette nye samarbeidskanaler.

Mona Martinsen fortalte om hvordan FørsteBest legger til rette for at lokale akuttmedisinske team (bestående av for eksempel ambulanse og legevaktpersonell) gjennomfører regelmessig samtrening av god kvalitet.

Les mer om FørsteBEST her: https://www.forstebest.no/

Følgende organisasjoner deltok:

  1. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin – Norce (NKLM)
  2. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
  3. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
  4. Nasjonal kompetansetjeneste for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
  5. Forsvarets sanitet (FSAN)
  6. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter – Helse Vest (RAKOS)
  7. Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK)
  8. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Mona Martinsen