Hvordan kan legeutdanningen bidra til å skaffe leger til arbeid i distrikt?

Det var tema for workshop’en som NSDM ved leder Anette Fosse var med på å arrangere under WONCA Europe-konferansen i juli. Nettbasert, selvsagt. Mange jobber med å få på plass distriktsmedisinske erfaringer og perspektiver i legeutdanningen, både i grunn- videre- og etterutdanning. En av ideene som kom opp var å etablere tilbud om !quality circles! I distriktsmedisin. Vi jobber videre med saken!