Den 23. World Conference of Family Doctors (WONCA) ble arrangert 22.-27. November og NSDM var tilstede med en workshop.

Anders Svensson fra Bø i Vesterålen, Norge og Francisco Lamus fra Universidad de la Sabana i Bogota, Colombia, viste hvordan rammeverket Recruit&Retain kan brukes i temmelig ulike settinger, som likevel har en del felles utfordringer.

I Colombia brukes rammeverket for å utvikle helse- og omsorgstjenester i lokalsamfunn som i stort sett mangler helsetjenester. I Vesterålen har vi godt utviklede helsetjenester som strever med å møte krav og forventinger fra lovgivere og innbyggere grunnet mangel på kvalifisert helsepersonell. Rammeverket gir en struktur og retning i arbeidet med å rekruttere og beholde helsepersonell. På begge plasser er suksessfaktorerene (distriktsmedisinsk perspektiv, systematisk arbeid og langsiktige investeringer) avgjørende for å lykkes. Engasjement av lokalsamfunnet er viktig for å etablere helsetjenester i Colombia, men også i Vesterålen er lokal forankring viktig. Rammeverket gir struktur, men løsningene må utvikles lokalt.

Workshopen hadde deltakere fra mange land, bl.a. Canada, USA, Jamaica, Malawi, Finland. Det ble en interessant diskusjon og deling av erfaringer.