Fastlegekrise, sykepleiermangel, vikarstafetter i kommuner og lokalsykehus – hvordan kan vi sikre gode, likeverdige helsetjenester i hele landet?

NSDM jobber utrettelig med å bygge og spre kunnskap om hva som skal til. Høsten startet med at NSDMs Birgit Abelsen ble medlem av «Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenester». Hun er fra før medlem av Sykehusutvalget. Slik kommer NSDMs forskning, kunnskap og perspektiv til nytte i utviklingen av både første- og andrelinjetjenesten.

Vi jobber målrettet med implementering av rammeverket «Recruit&Retain» lokalt i Norge og i et samarbeidsprosjekt med Colombia. ALIS-ordningen gir både muligheter og hodebry – NSDM følger med. Utdanning av helsepersonell som by og land trenger er et annet viktig område der NSDM har flere prosjekter på gang. Vikarbruk, nordsjøturnus og pasientsikkerhet i distrikt er også i vårt søkelys.

NSDM deltar i store, nasjonale prosjekter, men vi er vel så opptatt av lokalt initierte og forankrede prosjekter som skaper ny kunnskap og viktige perspektiver som ikke fanges opp i større studier. Noen viktige temaområder er akuttmedisinsk samtrening, og kartlegging av psykiatri- og rustjenester i distriktskommuner

NSDM hadde sin årlige høstsamling i Tromsø hvor (nesten) hele kollegiet møttes for en fagprat om prosjektene våre og for å legge en plan for det kommende året.   Seminaret bød på spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema som NSDM jobber med i ulike prosjekt, samt om NSDMs visjoner og roller.

Fra v. Ingvill Konradsen, Hege Bruun, Martin Harbitz, Birgit Abelsen, Magnus Hjortdal, Anders Svensson, Anette Fosse & Frank Remman.