Helseministeren har startet arbeidet med en stortingsmelding om fremtidens allmennlegetjeneste. 25.juni inviterte han til innspillsmøte, hvor NSDMs leder Anette Fosse deltok med innlegg sammen med 25 andre aktører. Hver deltaker fikk max 3 minutter til rådighet.

Vi skal selvsagt også sende et grundig skriftlig innspill innen fristen 16.september.

Du kan lese NSDMs 3-minutters innspill her

 Se hele innspillsmøte her