Skottland og Norge har mye felles når det gjelder utfordringer og løsninger for gode helsetjenester i distrikt. Konferansen Rethinking Remote ble arrangert for 3.gang. Ved de tidligere konferansene var NSDM godt representert, blant annet med keynote fra NSDMs daværende leder Helen Brandstorp. På årets konferanse deltok NSDMs nåværende leder Anette Fosse med innlegg om Norges håndtering av de første pandemi-ukene i 2020, (https://www.nsdm.no/tension-between-local-regional-and-national-levels-in-norways-handling-of-covid-19/ ).

Konferansen presenterte tallrike spennende prosjekter som viser hvordan gode helsetjenester kan ytes i distrikt, og hvordan innovasjon, fleksibilitet og samarbeid er grunnlag for utviklingen. Erfaringer fra rekrutterings- og stabiliseringsprosjektet «Rediscover the joy of general practice» ble presentert. Utdanning av leger og annet helsepersonell var også viet stor oppmerksomhet, bl.a. den flunkende nye desentraliserte legeutdanningen ScotGEM, https://www.st-andrews.ac.uk/subjects/medicine/scotgem-mbchb/ som tar sikte på å utdanne leger med interesse for arbeid i primærhelsetjenesten og distrikt.

Planene for etablering av et skotsk nasjonalt senter for distriktsmedisin ble presentert. Det ser ut til å bli et omfattende nettverk av mange organisasjoner som arbeider med utvikling av helsetjenester i distrikt. Vi i NSDM vil følge dette arbeidet nøye.