NSDM har vært på en spennende studietur til Danmark og besøkt Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet samt tilbrakt en dag i Sorø, Region Sjælland. Vi var interessert i å lære mer om hvordan Danmark organiserer distriktsmedisin, tiltak for å rekruttere og beholde helsefagpersonell, metodebruk og forskningssamarbeid mm. I samarbeid med tidligere kollega Torsten Risør, som har flyttet tilbake til Danmark etter mange års virke ved UiT, fikk vi lagt til rette for et innholdsrikt program både i København og i Sorø.

Torsdag 2. desember tilbrakte vi på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Senteret jobber med forskning, utdanning og formidling, og huser klinisk forskning i almennmedisin i tillegg til forskning innen kommunikasjon og organisatoriske forhold. Senteret er også utgangspunkt for undervisning og veiledning både på legestudiet og på andre helsefagutdanninger på Københavns Universitet, samt på spesialistutdanningen i almennmedisin i Utdanningsregionen Øst (Region Hovedstaden og Region Sjælland.)

Vi ble svært godt mottatt av Susanne Reventlow, Leder for Centeret for Almen Medicin, og hennes kollegaer som presenterte flere av prosjektene de driver inkludert prosjekt om klynger; ”SOFIA – Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis”; ”Bedre behandling af ældre på plejehjem”; ”Ulighed i mødet med almen praksis. Socialt sårbare patienter med type 2 diabetes” for å nevne noen.  Det ble også tid til et møte med leder for avdeling for global helse, Flemming Konradsen og hans kollega Morten Nørulf. Videre møtte vi Rasmus Køster- Rasmussen, en engasjert lege og forsker som jobber med ulike internasjonale prosjekt og som vi har invitert til å delta i vårt prosjektsamarbeid ”Rural health for peace” i Colombia.

Alle bilder fra Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. 

Besøk i Sorø

Fredag 3 desember tok vi turen til Sorø, hvor vertskap var Kvalitets – og Efteruddannelsesudvalget (KEU) ved leder Johan Reventlow. I Sorø fikk vi høre om en rekke spennende prosjekt som drives i regionen og om ulike tiltak for å sikre legedekning, innsatsområder, rekruttering av studenter, forskning, samt en beskrivelse av regionen som helhet av enhetssjef Anne Hjortshøy (Det Nære Sundhetsvesen – DNSV). Fastlege Berit Lassen sin presentasjon ”Hvordan arbeider en klinikk i et utkantsområde med nye måter å organisere seg på”, var svært spennende å høre på og skapte gode diskusjoner. Det var også interessant å høre fra fastlege Christina Svanholm som deltok via zoom om livet somlege i distriktet Nysted og hvordan hun jobber tett med lokalbefolkningen for å skape et godt sosialt samhold.

 

Fra dagsseminaret i Regionshuset Sorø. 

Mer informasjon finner du her:

Afdeling for Almen Medicin – Københavns Universitet (ku.dk)

Om Forskningsenheden – Københavns Universitet (ku.dk)

LinkedIn: (32) Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet: Min virksomhed | LinkedIn

Link til KAP-S’ hjemmeside: https://kap-s.dk/

Link til Region Sjællands hjemmeside Det Nære Sundhedsvæsen(DNSV):https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/det-naere-sundhedsvaesen/Sider/default.aspx