NSDM har vært godt representert på WONCA Rural sin konferanse i Limerick 17. – 20. juni 2022 der 600 deltakere fra 40 land var samlet til flotte dager med spennende foredrag. Fra NSDM deltok Anette Fosse, Anders Svensson, Frank Remman, Hedda Mørch, Hege Bruun, Helen Brandstorp & Ingvill Konradsen. I tillegg var vi så heldige å ha med vår prosjektpartner i samarbeidet “Rural Health for Peace”, Dr. Francisco Lamus fra Colombia.

 

Først ute var Hege Bruun som presenterte sitt forskningsprosjekt “Mapping mental health services in rural Vesterålen.” Pilotstudien har hatt som mål å finne ut hvordan helsetjenester innenfor psykisk helse og rus er organisert i flere kommuner i Vesterålen. For å illustrere funnene fra de ulike kommunene på en ny og innovativ måte har prosjektet blitt inspirert av FIFA kort, og hver kommune har sitt eget “Fifa kort” med statistikk og tall som beskriver hva de har tilgjengelig av helsetjeneste innen psykisk helse og rus. Hege holdt en spennende presentasjon og tilhørerne var engasjert og kom med mange spørsmål om prosjektet.

 

“Recruiting doctors to rural areas is difficult”: NSDM’s leder Anette Fosse presenterte prosjektet “Medical education to recruit rural doctors- a systematic review” som har som mål å kartlegge hva som finnes av tiltak under medisinutdanningene for rekruttering av leger til distrikt, og hvilke resultat disse tiltakene kan vise til.
Anette var videre en av arrangørene av EURIPA’s workshop om utdanning i distrikt; “Rural Medical Education: objectives and barriers of teaching in rural practice”,  sammen med kollegaer fra Italia, Tyskland og Kroatia. Workshopen ble en god mulighet til å dele erfaringer med kollegaer fra hele verden.
Den siste presentasjonen Anette holdt i Limerick var om Covid-19 studien til NSDM, “Tensions between local, regional and national level in Norwegian handling of COVID-19 – a trustbased tightrope walk.”

 

 

 

 

Vårt siste bidrag til WONCA Rural konferansen var en inspirerende workshop ledet av Anders Svensson & Francisco Lamus hvor vi diskuterte forskjeller og likheter mellom de norske og colombianske distriktene, og erfaringer med rekruttering og stabilisering av helsepersonell her. Dette samarbeidet er en del av «Rural Health for Peace», programmet som NSDM har ledet siden 2018 sammen med Universidad de las Sabana & Universidad del Tolima i Colombia.
Utfordringene med å rekruttere og beholde helsepersonell til å jobbe og oppholde seg i distriktene og avsidesliggende områder er et globalt problem, og Vesterålen i Norge og distriktet Tolima i Colombia er mer like enn ulike på dette området, til tross for forskjeller i økonomi og levestandard. Vi har mye å lære av hverandre!