Rural health in global health – alle leger må forholde seg til at pasientene kommer fra både urbane og rurale områder. Geografisk narsisissme-begrepet ble utviklet av Malin Fors, og er et viktig perspektiv for legestudenter å ha med seg. I global sammenheng er helsetjenester i distrikt ofte dårligere og vanskeligere tilgjengelig enn i byer. I Norge har vi en målsetting om at alle skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester. Det stiller krav til utdanningen av helsepersonell om å ta inn det distriktsmedisinske perspektivet.

Demografi og sykdomspanorama i distrikt bærer preg av større andel eldre og flere med kroniske sykdommer. Distriktsmedisin rommer mer akuttmedisin og teamarbeid, avstand og nærhet, helhet og sammenheng, men også rekrutteringsutfordringer, alene-jobbing og manglende kontinuitet.

På to undervisningstimer for 4.års legestudenter ved UiT ga Birgit Abelsen, Martin Bruusgaard Harbitz og Anette Fosse et innblikk i teoretisk, praktisk og kunnskapsbasert distriktsmedisin. Kanskje legeutdanningene ved de andre lærestedene også kunne by på noe lignende?