NSDMs årsmelding for 2021 er et innholdsrikt dokument som viser bred aktivitet. Covid-19-restriksjoner til tross – stor deltakelse både på nett og fysisk innen ulike tema som for eksempel utviklingsprosjekter for rekruttering og stabilisering i distriktskommuner i Norge og Colombia, forskning på primærhelseteam, ALIS, psykiatri i distriktskommuner, akuttmedisinsk samtrening m.m. God lesning!

Årsmelding_NSDM 2021