Professor Birgit Abelsen har omfattende forskningserfaring om fastlegeordningen generelt og distriktshelsetjenester spesielt. Allmennlegetjenestene og fastlegeordningen er et av NSDMs hovedområder for forskning og kunnskapsutvikling. Birgit vil være en viktig stemme i ekspertutvalgets arbeid.

Ekspertutvalg skal gjennomgå fastlegeordningen