NSDM etterlyser kommunehelsetjeneste- og distriktsperspektivet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Desentraliserte helsetjenester fordrer desentralisert utdanning og forskning.

En helhetlig kunnskapsbygging kan ikke skje uten at perspektivene fra kommunehelsetjenesten i både urbane og rurale strøk blir ivaretat.

Les hele høringssvaret sendt Kunnskapsdepartementet her: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning_NSDMs høringssvar (1)