NSDM støtter Grimstadutvalgets anbefaling om å ta større deler av landet i bruk i legeutdanningen, slik som UiT har gjort med legeutdanningen i Bodø og Finnmaksmodellen, og NTNU gjør med Levangermodellen. Forutsetninger for å utvikle gode desentraliserte utdanningsmodeller er at de nye arenaene i primærhelsetjeneste og lokalsykehus blir integrerte og anerkjente arenaer, med bærekraftig bemanning og infrastruktur. Dette krever holdnings- kultur- og ressursendringer både hos lokale aktører, i universitetene og hos nasjonale myndigheter.

Les høringssvaret her: