NSDM er fornøyd med at Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-25 peker på samarbeid som en viktig faktor.

Universitetssykehuset er en viktig motor, men når pasientene og sykdommene i økende grad befinner seg i kommunene og på lokalsykehusene må forskningen gjenspeile dette.

NSDM foreslår flere konkrete virkemidler for å få opp relevante, praksisnære forskningsspørsmål og –prosjekter. Dette gjelder også innovasjonsideer og -prosjekter.

HN_NSDMs høringssvar til Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 200421