NSDMs høringssvar til Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne påpeker mangelfull involvering og omtale av primærhelsetjenesten og fastlegene, og totalt fravær av anbefalinger rundt transport. Utfordringer med å sikre verdig og forsvarlig transport er spesielt påtrengende i distriktskommuner med lang vei til godkjent sykehusavdeling, der flere aktører er involvert. Det blir ofte lang ventetid på egnet transport, og ofte uklarheter om ansvar for ivaretakelse i ventetid og under transport.
Les hele høringssvaret her: Psykiatri-tvang_NSDMs høringssvar