Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for kliniske studier.

NSDMs innspill fokuserer på de spesifikke utfordringene med å drive forskning utenfor universitetsbyene, og på betydningen av å ta hele landet i bruk i kliniske studier.

Vi skriver bl.a. at geografiske og kontekstuelle faktorer alltid må vurderes, og inngå i kliniske studier der det er relevant.  For at klinisk forskning skal bli god og praksisrelevant, bør den foregå i et samspill mellom forskere som forsker på heltid med base i universitet, høgskoler eller forskningsinstitutt og forskere som har sitt hovedarbeider i praksisfeltet. Det er derfor behov for tilrettelegging og forskerkvalifisering i praksisfeltet. Muligheter for å delta i forskning kan også bidra til rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt.

Les hele innspillsnotatet her:

NSDMs innspill til Handlingsplan for kliniske studier