Pasientsikkerheten kan svekkes av vikarlegebruk og arbeidsoverbelastning.

Martin Harbitz, Per Stensland og Margrete Gaski ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin har undersøkt uheldige hendelser på legekontor i distrikt. Det har vi gjort via vitenskapelige intervjuer med erfarne helsesekretærer, sykepleiere og leger. Tilsammen har de som deltok i studien jobbet over 200 arbeidsår i distrikt.

Analysene av de uheldige hendelsene viste at bruk av vikarleger, arbeidsoverbelastning og lang avstand fra sykehus var underliggende risikofaktor. Særlig vikarbruk virket viktig. Vi fikk høre en rekke og til dels svært alvorlig hendelser hvor vikarleger var involvert (eksempler i tabell 5). De lokale helsesekretærene og sykepleierene forklarte hvordan de måtte passe på enkelte vikarleger med argusøyne, og hvordan de brukte lokalkunnskapen for å bedre pasientsikkerheten.

Sammen med arbeidsoverbelastning kan vikarlegebruk føre til et fragmentert lege-pasient forhold. Som pasient møter man stadig nye legeansikter som ikke kjenner deg. Denne diskontinuiteten kan føre til økt dødelighet, økt unødig bruk av legetjenesten, og dårligere oppfølging av pasienter. Særlig eldre med langvarig sykdom vil lide under dette.

Som forskere er vi bekymret for pasientsikkerheten på distriktslegekontor med hyppig bruk av vikarleger og høy arbeidsbelastning. Vi mener lokale og nasjonale myndigheter må rette oppmerksomheten sin mot pasientsikkerheten på legekontor, særlig systemet med høyt lønnede vikarleger og dertilhørende lav kontinuitet. Vi stiller oss spørrende til at vikarlegebyråene kan gjentatte ganger sende uskikkete leger ut til legekontorene, og til den statlige kontrollen av slike tjeneste.

Du kan lese hele artikkelen publisert i Family Practice her:

Rural general practice staff experiences of patient safety incidents and low quality of care in Norway: an interview study

Podkast: Du kan høre Martin Harbitz og Per Stensland diskutere forskningen på podkast her: