Medisinstudent Anna Sollied Møller ved UiT – Norges Arktiske Universitet har skrevet en interessant masteroppgave til nytte for det videre arbeidet med Rural Health for Peace som NSDM leder; Construction and Implementation of First Aid Courses in Rural Populations: A Narrative Review.

Utgangspunktet for masteroppgaven var å planlegge og gjennomføre et førstehjelpskurs for lokalbefolkningen i landsbyen El Triunfo i Colombia, hvor NSDM har vært engasjert siden 2018 gjennom helsesamarbeidet mellom Norge og Colombia; Rural Health for Peace (RHfP). Ideen til å planlegge for et førstehjelpskurs kom etter samtaler med PhD kandidat Håvard Søndenå, medisinstudent ved UiT, som har gjennomført feltarbeid til sin PhD oppgave i denne landsbyen. Da det ble klart at det ikke ville være mulig å reise til Colombia grunnet covid pandemien ble det nødvendig å endre på planene og heller skrive en litteraturstudie for å finne svar på problemstillingen; “What are the most important aspects to bring into the making of a first aid course in rural Colombia?”.

Annas veileder er Torsten Risør som også er del av RHfP teamet.

Vi håper de opprinnelige planene om å gjennomføre et førstehjelpskurs i El Triunfo vil bli mulig å gjennomføre på et senere tidspunkt.

Les hele masteroppgaven her:

møller 2021 rural first aid course review