Formålet med denne rapporten har vært å bringe frem økt kunnskap om fleksible sykepleierutdanninger, og dermed utfylle norsk utdanningsstatistikk sitt bilde av slike utdanninger. Fleksibel sykepleierutdanning (også omtalt som deltid, desentralisert, distriktsvennlig, samlings- eller nettbasert utdanning)  foregår i mange varianter. Rapporten beskriver hvordan  utdanningene rundt om i landet er ulike og tilpasset lokale forhold. Fleksible videreutdanningstilbud er svært utbredt, og rapporten gir en oversikt over hvilke utdanninger som har vært gjennomført siden 2013.

Rapporten er en del av prosjektet «Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger?» Prosjektleder og hovedforfatter er seniorforsker ved NSDM, Margrete Gaski. Jeanette Huemer, førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet, sykepleie campus Hammerfest, er medforfatter.

Les rapporten her:

2020 2 sept Rapport Fleksibel sykepleierutdanning