Helse- og omsorgsdepartementet /Helsedirektoratet leder arbeidet i trepartssamarbeidet om tilrettelegging i kommunene for allmennleger i spesialisering (ALIS). Nå er rapport nummer to om økonomiske og administrative forhold offentliggjort. Den inkluderer økonomiske vurderinger knyttet til veiledning og supervisjon lokalt og en vurdering av behovet for allmennleger fremover.

Med i arbeidet er i tillegg til Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og Oslo kommune.

Spesialistutdanning i allmennmedisin kan f.eks. skje i fastlønnede utdanningsstillinger – slik som i ALIS-vest-prosjektet – eller i tilpassede avtaler for næringsdrift. Også allmennlegearbeid utenom fastlegeordningen er inkludert (eks sykehjem, legevakt osv)

Klikk på bildet av rapporten for å komme til delrapport to i pdf.

Vedlegg rapport Allmennleger i spesialisering Del 2 av 2 (bildet under)

Den første delrapporten fra trepartssamarbeidet ble offentliggjort 31. august 2018 (klikk på rapporten for å se den i pdf)

Den første rapporten fra ALIS-Vest ble publisert april 2018