I høst har vi fått tre leger og forskere med i NSDM-teamet i mindre stillinger. Med det utvider vi vår tematiske og geografiske spredning betydelig.

Magnus Hjortdahl bor i Oslo, men har bakrunn fra allmennpraksis og legevakt i både Alta og Lyngen kommuner. Han har forsket med veiledere fra både Nasjonalt kompetansesenter i legevaktmedisin i Bergen og Allmennmedisinsk forekergruppe i Tromsø. Fredag 31. oktober disputerer han ved UiT campus Alta, på et materiale om samarbeid mellom ambulansepersonell og allmennleger, og fastlegers deltagelse i akuttmedisinske settinger. Her er hans artikler.

Anette Fosse er fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana og disputerte før sommeren i Bergen med avhaninlgen Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle. 

Under sees Anette i Skype-samtale med NSDM-stipendiat og kommuneoverlege i Bø, Anders Svensson, som for tiden er i New Zealand. Forskningsleder Birgit Abelsen og NSDM-leder Helen Brandstorp er også med i utviklingen av et prosjekt om tverrfaglig samarbeid i kommunene, med vekt på ulike team.

Fra venstre: Anders Svensson, Anette Fosse, Birgit Abelsen, Helen Brandstorp

 

Kristine Andreassen er phd-student i Tromsø og jobber med global helse, inklusive helsetjenester til samiske pasienter. Hennes phd-prosjekt handler om utviklingsarbeid blant ungdommer i de fattige strøkene i hovedstaden i Haiti, Port au Prince. I NSDM bidrar hun i tillegg med verdifull erfaring med utvikling av prosjekter innen global helse som hun har fra mange år som sentral i Prosjekt Haiti og Studenter med Haiti.

Fra venstre: Frank Remman, Martin Bruusgaard Harbitz, Birgit Abelsen, Kristine Andreassen og Helen Brandstorp