Nyheter

NSDMs høringssvar til Helsepersonellkommisjonen

NSDMs høringssvar til Helsepersonellkommisjonen

Generalistkompetansen må gjenopprettes i sykehusene og videreutvikles i kommunene, men Helsepersonellkommisjonens fromme ønsker er ikke nok. NSDM har avgitt høringssvar til «NOU 2023: 4 Tid for handling». Vi støtter utredningens mål om riktig, godt tilpasset og...

les mer
Blomstrende prosjekter på NSDMs Programseminar 27.april

Blomstrende prosjekter på NSDMs Programseminar 27.april

Hvert år samler NSDM program-middelmottakere til en fagdag der alle kan legge fram sitt prosjekt og få innspill og tilbakemeldinger. Gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (Programmet) deler NSDM ut stipendmidler til små og stor prosjekter...

les mer
Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

  Har du lyst til å forske sammen med oss i Nasjonalt senter for distriktsmedisin? Vi lyser endelig ut stipendiatstilling som skal forske på bruken av vikarleger. Mange distriktskommuner og små lokalsykehus er preget av høy utskifting av personell og mye...

les mer
NSDMs årsmelding for 2022

NSDMs årsmelding for 2022

2022 ble nok et aktivt år for NSDM, med mye postpandemisk konferanse-/seminar- og møtedeltakelse. I årsrapporten kan du lese om hvem vi er, hva vi gjør, hvem vi samarbeider med i spennende forskning- og utviklingsprosjekter, undervisning og formidling. NSDM årsmelding...

les mer
Rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt

Rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt

En ny kunnskapsoppsummering fra NSDM bidrar med innsikt i hva som kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner, og hvilke virkemidler som kan være aktuelle for lokale og nasjonale myndigheter, og for utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å...

les mer
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.mars 2023. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

les mer
ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 17. GANG I 2023

ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 17. GANG I 2023

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 17. gang i 2023 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som...

les mer
Følgeforskningen av pilotprosjektet ALIS-Vest er sluttført

Følgeforskningen av pilotprosjektet ALIS-Vest er sluttført

Hovedformålene med det femårige pilotprosjektet ALIS-Vest var å sette deltakerkommunene i stand til å tilby godt tilrettelagte utdanningsstillinger til allmennleger i spesialisering (ALIS), og å sikre rekruttering og stabilisering av allmennleger til kommunene....

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv