Nyheter

Utdanningsstillinger og -hjemler i region Nord

Siden i høst har NSDM fasilitert utviklingen av prosjektet ALIS NORD - et prosjekt for å etablere utdanningsstillinger og -hjemler for fastleger i de tre nordligste fylkene. Dette er i tråd med vedtak i Stortinget og gjøres parallelt med at partene i...

read more

Bygg støttestrukturer for utdanning i kommunene

Med ny spesialistutdanning vil landets kommuner vil få et betydelig større ansvar enn i dag for følge opp sine leger. Nye krav i spesialistforskriften begynner å gjelde fra 1. mars 2019. Hvordan dette løses, vil sannsynligvis ha stor betydning for kommunenes evne til...

read more

Kvalitativ forsker?

Er du forsker med interesse for helsetjenestene og søker et aktivt nettverksmiljø? Vi jobber spesielt med primærhelsetjenesten, en arena hvor det skjer det mye spennende for tiden. Fordi vi er et lite senter, jobber vi bevisst i nettverk for å gi vårt bidrag til gode...

read more

Å kunne si ja og nei

Les gjerne artikkelen Ja og nei av Per Fugelli fra 1988, publisert i Utposten Artikkelen er aktualisert av at lege Tuva Kostad Hertzberg nylig disputert ved UiO med avhandlingen En jobb å leve med? –en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan...

read more

Bedre samarbeid mellom LV-sentraler og AMK

Prosjektleder Hega Hammer Bech og sykepleier Lisbeth Øgård ved den interkommunale legevakta i Bardu har avsluttet et prosjekt der de har jobbet for bedre samhandlingen mellom  legevaktsentraler tilhørende AMK Tromsøs dekningsområde og selve AMK sentralen ved UNN...

read more

Egen spesialisering i distriktsmedisin

English text below. Hazel Michie er en allmennlege i spesialisering i distriktsmedisin på øya Isle of Sky på vestkysten av Skottland. Hun har akkurat har vært to uker på studietur i Troms som del av denne spesielle ekstrautdannelsen, som kommer på toppen av...

read more

Vi leter etter forsker til fastlegeordningen

Fra 1. august har vi et spennende ettårsvikariat som forsker ved NSDM. Vi trenger en kollega som ønsker å arbeide sammen med oss i spesielt to viktige prosjekter i fastlegeordningen:  Evaluering av forsøket med primærhelseteam i 10 kommuner spredt i hele landet og 3...

read more

Young NSDM and Prosjekt Haiti at world congress in India

We have arrived at our respective homes in Haiti and Norway after a busy week in New Delhi, India, and have just started to process the overwhelming amount of inspiring moments. We would like to share some of these with you through a little collage of pictures and...

read more

Fastlegeordningen i Nord-Norge

Hvordan ser fastlegetjenesten i Nord-Norge ut i kommuner og i regioner i Nord-Norge med hensyn til bemanning, organisering, driftsformer og avstandsutfordringer? I en ny rapport fra NSDM har vi forsøkt å tegne et bilde av dette. Videre har vi oppsummert krav og...

read more

Prestisjepriser til distriktsleger

Fastlege i Fjaler, Inger Johanne Ravn, er hedret med Allmennlegeprisen. Fastlege og kommuneoverlege i Ørskog, Tom W. Christiansen, har fått den tradisjonsrike Løvetannprisen. Kommuneoverlege og fastlege i Seljord Elisabeth Swensen fikk skribentprisen. Prisene ble delt...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Nyhetsbrev

Vår siste rapport