Nyheter

Administrative reaksjoner til leger i Norge

Administrative reaksjoner til leger i Norge

Helsetilsynet gir 70% flere reaksjoner til fastleger i distrikt sammenliknet med by. Forskjellene i reaksjoner til fastleger sammenliknet med sykehusleger er svært store.   Dette er klart etter en studie publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research. Forskere...

read more
Tredje statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Tredje statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Den tredje statusrapporten handler om hvordan tilnærmingen til pasienten er endret med PHT og hvordan pasienter i de spesifiserte målgruppene for forsøket opplever å få tjenester fra PHT. PHT-forsøket prøver ut teamorganisering og to alternative finansieringsmodeller...

read more
NSDMs høringsinnspill vedrørende LIS1 – ordningen

NSDMs høringsinnspill vedrørende LIS1 – ordningen

Den sentraliserende effekten av søknadsbasert LIS1-ordning gir grunn til alvorlig bekymring. Det samme gjelder den svært tid- og ressurskrevende søknadsprosessen. Vi inviteres til å vurdere en rekke avbøtende tiltak, men det er ikke lagt opp til en overordnet...

read more
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.mars 2021. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more
Anders Forsdahls pris skal deles ut for 15. gang i 2021

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 15. gang i 2021

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 15. gang i 2021 til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512