Nyheter

Du har lov til å bli sint

- Jeg har gjort dette i affekt. I et raseri. Og jeg er av natur ikke en rasende person. Jeg har god sinnemestring, sa Erik Poppe i et Aftenpostenintervju om filmen Utøya 22. juli. Filmen om Per Fugelli laget han derimot ikke i affekt, men av respekt. Mange av oss vil...

read more

Mange prosjektsøknader om legevakt og akuttmedisin

Hele fire av totalt syv prosjektsøknader til vårt Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling  handler om legevakt og akuttmedisin. Denne tematikken har leger og sykepleiere i distriktene søkt om midler til å jobbe med helt siden "Programmet" ble etablert...

read more

Ingen skal jobbe alene på legevakt

Etter at helseminister Bent Høie nylig besluttet at legevaktene allikevel ikke plikter å stille med en bakvakt som er klar til å rykke ut, er mange i uvisse. Hvordan skal vi trygge yngre leger og sikre at de gjør en god jobb? Kronikk publisert i Dagens Medisin...

read more

Utvikling av helsesystemer på Haiti

I Saint Louis du Sud på Haiti er det bare 2-3 leger til ca 80 000 innbyggere, og legene er alle turnusleger. En av disse er dr. Clemanceau Luckner. Han jobber på den offentlige helseklinikken og i Prosjekt Haitis helsestasjon for ungdom. I Haiti, som ellers i verden,...

read more

Årsmelding for NSDM

Idag la NSDM frem sin Årsmelding 2017 for styringsgruppen og for Helsedirektoratet. Vi oppsummerer nok et aktivt år og konkluderer med at vi er synlige og tydelige som et nasjonalt senter. Det er viktig, for hvis ingen lar seg engasjere av det vi gjør, har det vi gjør...

read more

Snakker vi samme språk når temaet er folkehelse?

Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik (Haugesund) er ph.D-stipendiat i et prosjekt om kommuneoverlegens rolle som han startet å utvikle i NSDM (2015-2016). Prosjektet er nå forankret ved NTNU med Anders Grimsmo som hovedveileder og Betty Pettersen (NTNU) og Margrete...

read more

Per om den personlige relasjonen til legen

Per Hjortdahl jobbet på starten av karrieren fire år i kontinuerlig vakt på Værøy og Røst i Lofoten. På slutten nærmet han seg den fullstendige utbrenthet. Det måtte finnes en mellomting mellom absolutt tilgjengelighet og det motsatte, mente han, og skrev en...

read more

Søk midler til forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more

Kontinuitet i forholdet til legen – hvorfor det?

Er det virkelig en fordel med kontinuitet i en behandler-pasientrelasjon? Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner. En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra...

read more

Nasjonal kartlegging: Kompetansekrav i legevakt

Våren 2017 undersøke vi vaktkompetansen blant fastleger i legevaktordningen, hvordan kommunene har fulgt opp krav om bakvaktsordning for leger uten selvstendig vaktkompetanse og hvordan kommuner har fulgt opp kravet om trening i samhandling. Med en svarprosent på 93%...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport