Nyheter

NSDMs årsmelding 2021

NSDMs årsmelding 2021

NSDMs årsmelding for 2021 er et innholdsrikt dokument som viser bred aktivitet. Covid-19-restriksjoner til tross – stor deltakelse både på nett og fysisk innen ulike tema som for eksempel utviklingsprosjekter for rekruttering og stabilisering i distriktskommuner i...

read more
Fjerde statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Fjerde statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Den fjerde statusrapporten om PHT-forsøket handler blant annet om hvordan forsøket har påvirket arbeidshverdagen og arbeidsmåtene på fastlegekontorene som prøver ut PHT. Videre er samarbeidet mellom PHT og kommunehelsetjenesten viet oppmerksomhet. Rapporten inneholder...

read more
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.mars 2022. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more
Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

En rykende fersk systematisk litteraturoversikt viser at utdanningstiltak som dreier fokus mot utvikling av kunnskap, ferdigheter og undervisningsarenaer som gjør leger kompetent til å arbeide i distrikt, virker etter hensikten. Utdanningstiltakene bidrar til at leger...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512