Nyheter

Young NSDM and Prosjekt Haiti at world congress in India

We have arrived at our respective homes in Haiti and Norway after a busy week in New Delhi, India, and have just started to process the overwhelming amount of inspiring moments. We would like to share some of these with you through a little collage of pictures and...

read more

Fastlegeordningen i Nord-Norge

Hvordan ser fastlegetjenesten i Nord-Norge ut i kommuner og i regioner i Nord-Norge med hensyn til bemanning, organisering, driftsformer og avstandsutfordringer? I en ny rapport fra NSDM har vi forsøkt å tegne et bilde av dette. Videre har vi oppsummert krav og...

read more

Prestisjepriser til distriktsleger

Fastlege i Fjaler, Inger Johanne Ravn, er hedret med Allmennlegeprisen. Fastlege og kommuneoverlege i Ørskog, Tom W. Christiansen, har fått den tradisjonsrike Løvetannprisen. Kommuneoverlege og fastlege i Seljord Elisabeth Swensen fikk skribentprisen. Prisene ble delt...

read more

Stor takk til Per Stensland!

Denne uken takket vi av fylkeslege og professor Per Stensland, en solid fagperson i NSDM gjennom mange år, i flere ulike roller. Stensland pensjonerer seg til sommeren. Vi vil savne hans innsikter og klokskap, i smått og stort, fra løsninger lokalt til sammenhenger...

read more

Fastleger om egen deltagelse i akuttmedisin

Allmennlege Magnus Hjortdahl står bak en ny studie basert på spørreskjema sendt ut til alle landets fastleger, som konkluderer med at mange norske fastleger synes de spiller en stor rolle i akuttmedisin, selv om oppfatningen varierer. Den viktigste faktoren assosiert...

read more

Utdanningsstillinger for fastleger utforsket

I vår nye rapport presenterer vi funn fra følgeforsikning av ALIS-Vest-prosjektet et drøyt halvår etter at 14 leger startet i utdanningsstillinger i ti kommuner i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Ettersom stortingspolitikerne har vedtatt at utdanningsstillinger skal...

read more

Simulering – en breddet vei til læring

Læring via simulering har etablert seg som en effektiv læringsmetode med bred anvendelse. Det simuleres nå innen de fleste deler av helsevesenet: i psykiatrien trener man på å håndtere voldelige pasienter, på Sunnaas sykehus har man et aktivt simuleringsmiljø og ved...

read more

Nina Emaus til NSDMs styringsgruppe

Ny leder i NSDM sin styringsgruppe er professor i helsefag, Nina Emaus. Professor Emaus er instituttleder for helse og omsorgsfag ved Helsevitenskapeligfakultet, UiT - Norges arktiske universitet. Instituttet har fire bachelorutdanninger og to masterutdanninger og er...

read more

Du har lov til å bli sint

- Jeg har gjort dette i affekt. I et raseri. Og jeg er av natur ikke en rasende person. Jeg har god sinnemestring, sa Erik Poppe i et Aftenpostenintervju om filmen Utøya 22. juli. Filmen om Per Fugelli laget han derimot ikke i affekt, men av respekt. Mange av oss vil...

read more

Mange prosjektsøknader om legevakt og akuttmedisin

Hele fire av totalt syv prosjektsøknader til vårt Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling  handler om legevakt og akuttmedisin. Denne tematikken har leger og sykepleiere i distriktene søkt om midler til å jobbe med helt siden "Programmet" ble etablert...

read more

Ingen skal jobbe alene på legevakt

Etter at helseminister Bent Høie nylig besluttet at legevaktene allikevel ikke plikter å stille med en bakvakt som er klar til å rykke ut, er mange i uvisse. Hvordan skal vi trygge yngre leger og sikre at de gjør en god jobb? Kronikk publisert i Dagens Medisin...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Nyhetsbrev

Vår siste rapport