Nyheter

Bedre samarbeid mellom LV-sentraler og AMK

Gjensyn med nyhetssak fra oss 6. juni 2018: Prosjektleder Hega Hammer Bech og sykepleier Lisbeth Øgård ved den interkommunale legevakta i Bardu har avsluttet et prosjekt der de har jobbet for bedre samhandlingen mellom  legevaktsentraler tilhørende AMK...

read more

Klare råd til stat, kommune og fastlegene selv

Nyvalgt leder av Allmennlegeforeningen (Af), Nils Kristian Klev, har sammen med fastlege og tillitsvalgt i Af, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sett på rekruttering av fastleger fra et kommune- og fastlegeperspektiv i sin master i helseadministrasjon fra Universitet i Oslo....

read more

Samarbeid for en styrket fastlegetjeneste i Nord-Norge

Det regionale helseforetaket i nord trekker i front for å sikre Nord-Norges interesser når fastlegeordningen er satt under lupen av nasjonale myndigheter. Sviktende rekruttering til og stabilitet i fastlegetjenesten ble for alvor satt på den nasjonale helsepolitiske...

read more

Vi fikk se delprivatiserte helsetjenester i New Zealand

Førti timer tar det å reise fra Tromsø til seminar i Kaikōura , på den sørlige øya i New Zealand. Litt lenger fra Mo i Rana. Det er ikke klimavennlig å reise så langt for å besøke kolleger og studere deres helsesystem på nært hold, men det er noe med å erfare i...

read more

Rural Health for Peace

Denne uka er våre samarbeidspartnere i Colombia på besøk i distriktet Tolima, som del av vårt samarbeid mellom helsemyndighetene i Colombia og Norge. De som er ute er Dr. Francisco Lamus og teamet hans fra Universidad de la Sabana, bestående av sykepleier/lærer Rosa...

read more

Statens forsøk med primærhelseteam

Idag ble første rapport om forsøket med primærhelseteam sluppet av Helsedirektoratet. Den gir en beskrivelse av status ved starten av forsøket og  ligger i sin helhet her. Det er forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski i NSDM som står bak den...

read more

Mange kommuner ønsker være med i ALIS-Nord

Hele 35 kommuner har søkt om å få være med i ALIS-Nord-prosjektet, som skal sikre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Både fastlønnede utdanningsstillinger og tilrettelagt for spesialisering som næringsdrivende for kommunen er grep...

read more

2018 – et godt brobyggerår

Brobygging mellom helsetjenester i distriktene, forvaltning på alle nivå og universitetene er sentralt i NSDM sitt mandat. Det viktigste materialet vi bruker i vår brobyggervirksomhet er kunnskap. Vi forsker, samler kunnskap fra andre og vi jobber for å spre den,...

read more

Bardu lager akuttmedisinkurs for team i bygd og by

Bardu kommunes akuttmedisinkurs er godkjent av Helsedirektoratet som kursarangør for obligatoriske akutt/legevaktmedisinkurs for fastleger, sykepleiere - og helsesekretærer. Helsesekretærer del av teamet Helsesekretærene har vært med på akuttmedisinkurs i distriktene...

read more

Det satses på stabilisering!

Kommunene strekker seg for å holde på sine allmennleger i spesialisering (ALIS) - som synes daglig supervisjon, gruppeveiledning og levelig arbeidsbyrde er viktig for å bli. Den andre rapporten fra NSDM om utdanningsstillinger i ALIS-Vest bygger, som den første, på...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport