Nyheter

Fastleger i nordsjøturnus

Skrevet av fastlege og phD-student i NSDM, Martin Bruusgaard Harbitz. Publisert i Tidsskrift for den norske legeforening 18. september 2019. Etter flere år med legeløs liste og vikarstafetter trengte Lyngen kommune å tenke nytt. Fastleger i nordsjøturnus har sikret...

read more

Konferanse: Recruit & Retain

Tirsdag 15. januar 2019 inviterer vi til heldagskonferanse i Tromsø. Hold av dagen! Vi vil presentere resultater av Recruit & Retain Making it Work - et internasjonalt samarbeidsprosjekt som avsluttes i januar. Fagpersoner fra Canada, Skottland, Sverige, Island og...

read more

Generalistenes renessanse

Det er ikke nok å forklare delene. Noen må forstå helheten. ”Hva er du egentlig ekspert på?” spør folk. Jeg er spesialist i allmennmedisin og forstår spørsmålet. Ekspert på det allmenne? Vi trenger generalistene mer enn noen gang. Hodepine betyr nesten aldri...

read more

Fin fagdag!

Denne uken samlet NSDM de som har fått penger fra Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling og støttespillere rundt dem, til det årlige programseminaret. Dagen bød på gode presentasjoner, og påfølgende diskusjoner, av forskning og fagutvikling som er i...

read more

ALIS-Vest: vi må rydde bort kampesteiner

Byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Rebekka Ljosland, åpnet årskonferansen for ALIS-Vest 31. august. I foredraget sitt sa hun at alle helsetjenestene er avhengige av fastlegene, de er selve limet i samhandlingen både innad i kommunen og mellom kommunen og...

read more

Landsbylegen fortsetter å redde liv

Etter at Anders Seim mottok Anders Forsdahls pris ifjor for sitt imponerene arbeid for å utrydde sykdommer og utvikle bedre behandlinger som rammer fattige i flere land i Afrika, kan han fortelle om gode resultater videre. Kvalifondet støtter Seims sin organisasjon...

read more

Gode grep i fastlegeordningen

Sentrale og regionale myndigheter, kommunale fagfolk og helseledere, forskere og fagforening fant sammen i Vesterålen til en todagers innsats for fastlegeordningen før sommeren. Arrangører var den lokale kommuneoverlegegruppa. Deres store engasjement smittet i de...

read more

Søk midler til forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. september. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more

Bagatellenes betydning i fastlegeordningen

Bagatellenes betydning for kontinuitet og kvalitet Kronikk publisert idag i Dagens Medisin, skrevet av  Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana,  forsker ansatt hos Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) med tilknytning til Allmennmedisinsk...

read more

Utdanningsstillinger og -hjemler i region Nord

Siden i høst har NSDM fasilitert utviklingen av prosjektet ALIS NORD - et prosjekt for å etablere utdanningsstillinger og -hjemler for fastleger i de tre nordligste fylkene. Dette er i tråd med vedtak i Stortinget og gjøres parallelt med at partene i...

read more

Bygg støttestrukturer for utdanning i kommunene

Med ny spesialistutdanning vil landets kommuner vil få et betydelig større ansvar enn i dag for følge opp sine leger. Nye krav i spesialistforskriften begynner å gjelde fra 1. mars 2019. Hvordan dette løses, vil sannsynligvis ha stor betydning for kommunenes evne til...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport