Nyheter

Nasjonal ALIS-konferanse i Bergen

Nasjonal ALIS-konferanse i Bergen

Nasjonal ALIS-konferanse gikk av stabelen i Bergen 8.september, dagen etter avslutningskonferansen for ALIS vest. ALIS-ordningen er i utvikling og de regionale ALIS-kontorene får flere oppgaver. Nå er spesialistutdanningen i samfunnsmedisin kommet inn i oppdraget –...

read more
NÅR GRUNNMUREN FORVITRER RAMLER HUSET SAMMEN.

NÅR GRUNNMUREN FORVITRER RAMLER HUSET SAMMEN.

Konferansen "Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene" arrangeres i Tromsø 15. og 16. november 2022. Leder i ekspertutvalget kommer og lover å lytte før utvalget leverer sin foreløpige rapport 1. desember. Statssekretærer fra HOD,...

read more
ALIS-Vest – en suksess!

ALIS-Vest – en suksess!

For fem år siden - på samme tid som fastlegeordningens utfordringer ble satt på den nasjonale dagsorden av det såkalte Trønderopprøret, ble fjorten ferske fastleger ansatt i ulike vestlandskommuner som del av ALIS-Vest-prosjektet. En vellykket satsning der gode...

read more
Besøk fra Kommunal- og distriktsdepartementet i Tromsø

Besøk fra Kommunal- og distriktsdepartementet i Tromsø

6.september fikk NSDM besøk av en stor gruppe fra regionalpolitisk avdeling i KDD som var på studietur til Tromsø og Senja. Lokalsamfunn- og tjeneste-teamet arbeider med lokal samfunnsutvikling og gode tjenester i distriktene. Helsesektoren, både i form av gode...

read more
Hvordan kan ulike nødetater samtrene bedre?

Hvordan kan ulike nødetater samtrene bedre?

Med støtte fra NSDMs program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling, har fastlege og legevaktoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik utforsket spørsmålet i et fagutviklingsprosjekt. Som del av prosjektet, har han samlet deltagere fra nødetatene brann, politi og...

read more
NSDM – oversikt og innsikt, lokalt og nasjonalt

NSDM – oversikt og innsikt, lokalt og nasjonalt

Fastlegekrise, sykepleiermangel, vikarstafetter i kommuner og lokalsykehus – hvordan kan vi sikre gode, likeverdige helsetjenester i hele landet? NSDM jobber utrettelig med å bygge og spre kunnskap om hva som skal til. Høsten startet med at NSDMs Birgit Abelsen ble...

read more
Kunnskapsoppsummering fra NSDM

Kunnskapsoppsummering fra NSDM

Hva fremmer og hemmer tilgangen på kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenestene i distriktskommuner? Det er Helsedirektoratet som spør og NSDM som svarer i en kortfattet kunnskapsoppsummering. Kunnskapsoppsummeringen er basert på forskning om hvordan...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512