Nyheter

Forskersamarbeid om spesialistutdanning i allmennmedisin

Forskningsinstituttet Fafo, konsulentselskapet Agenda Kaupang og NSDM har gått sammen og vunnet konkurransen om å få følge utviklingen av ulike ordninger for spesialistutdanning av allmennleger (ALIS-Vest, ALIS-Nord og andre). Det er KS som er oppdragsgiver. KS er...

read more

Ny i forskningsnettverket PraksisNett

NSDM sin sentrale rådgiver Frank Remman er nå også en sentral mann i det nye nettverket for allmennmedisinsk forskning avdeling Nord. Gjennom PraksisNett, har han startet i bistilling hos Nasjonalt senter for e-helseforskning for å være en støtteperson for ulike...

read more

Desentralisert legeutdanning – lær av de første

I en fersk artikkel deler australske pionerer på desentralisert legeutdanning sine erfaringer. Australias National Rural Health Commisioner, dr. Paul Worley, er førsteforfatter og artikkelen er åpent tilgjengelig i tidsskriftet Rural and Remote Health. Ledelse fra...

read more

Bedre samarbeid mellom LV-sentraler og AMK

Gjensyn med nyhetssak fra oss 6. juni 2018: Prosjektleder Hega Hammer Bech og sykepleier Lisbeth Øgård ved den interkommunale legevakta i Bardu har avsluttet et prosjekt der de har jobbet for bedre samhandlingen mellom  legevaktsentraler tilhørende AMK...

read more

Klare råd til stat, kommune og fastlegene selv

Nyvalgt leder av Allmennlegeforeningen (Af), Nils Kristian Klev, har sammen med fastlege og tillitsvalgt i Af, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sett på rekruttering av fastleger fra et kommune- og fastlegeperspektiv i sin master i helseadministrasjon fra Universitet i Oslo....

read more

Samarbeid for en styrket fastlegetjeneste i Nord-Norge

Det regionale helseforetaket i nord trekker i front for å sikre Nord-Norges interesser når fastlegeordningen er satt under lupen av nasjonale myndigheter. Sviktende rekruttering til og stabilitet i fastlegetjenesten ble for alvor satt på den nasjonale helsepolitiske...

read more

Vi fikk se delprivatiserte helsetjenester i New Zealand

Førti timer tar det å reise fra Tromsø til seminar i Kaikōura , på den sørlige øya i New Zealand. Litt lenger fra Mo i Rana. Det er ikke klimavennlig å reise så langt for å besøke kolleger og studere deres helsesystem på nært hold, men det er noe med å erfare i...

read more

Rural Health for Peace

In English:  Report NCRM Visit to Colombia,February 2019 Report Visit to Tolima, Salud-Rural-para-la-Paz, April 2019 Denne uka er våre samarbeidspartnere i Colombia på besøk i distriktet Tolima, som del av vårt samarbeid mellom helsemyndighetene i Colombia og Norge....

read more

Statens forsøk med primærhelseteam

Idag ble første rapport om forsøket med primærhelseteam sluppet av Helsedirektoratet. Den gir en beskrivelse av status ved starten av forsøket og  ligger i sin helhet her. Det er forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski i NSDM som står bak den...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport