Nyheter

Krav til de digitale tjenestene

Svenske Socialstyrelsen (tilsvarer Helsedirektoratet) har satt igang en stor utredning av hele bredden av digitale helsetjenester og publiserte nylig overordnede krav til disse på sine nettsider og i en rapport: 1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning...

read more

Oppstart for ALIS-Nord

Tre sentrale grep Idag var det oppstartsmøte i ALIS-Nord-prosjektet som vil bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Det skal skje gjennom disse grepene: fascilitering av at kommunene etablerer nye utdanningsstillinger og -hjemler,...

read more

På glytt – inn til distriktslegen

Aslak Bråtveit er kjent blant leger i hele landet for sine tekster om det som gjør legelivet i et småsamfunn så sterkt og meningsfullt. Han tar utgangspunkt i egne erfaringer som allmennpraktiker i Finnøy i Rogaland i en mannsalder. I 2016 fikk han Norsk forening for...

read more

Allmennlegen i den akuttmedisinske kjede

Allmennlege i spesialisering, Magnus Hjortdahl disputerte igår for graden ph.d ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Tittelen på avhandlingen er i norsk oversettelse Norske fastlegers bidrag og deltagelse i akuttmedisin. Helt fra Magnus var student i...

read more

Elisabeth Swensen hedret med Anders Forsdahl pris

Få brenner så mye som distriktsmedisin-pinonéren Elisabeth Swensen i Seljord. Igår fikk hun Anders Forsdahls pris, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) sin hederspris. Prisen deles ut til en lege som har gjort en markant innsats for helsetjenesten...

read more

Kontinuitet i forholdet til legen – hvorfor det?

Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner. En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra 1985 frem til 2017 finner at det gir god mening i å satse på slik...

read more

Generalistenes renessanse: Noen leger må forstå helheten.

Det er ikke nok å forklare delene. Noen må forstå helheten. ”Hva er du egentlig ekspert på?” spør folk. Jeg er spesialist i allmennmedisin og forstår spørsmålet. Ekspert på det allmenne? Vi trenger generalistene mer enn noen gang. Hodepine betyr nesten aldri...

read more

Nye krefter i NSDM

I høst har vi fått tre leger og forskere med i NSDM-teamet i mindre stillinger. Med det utvider vi vår tematiske og geografiske spredning betydelig. Magnus Hjortdahl bor i Oslo, men har bakrunn fra allmennpraksis og legevakt i både Alta og Lyngen kommuner. Han har...

read more

Fastlegegrep for fremtiden

PÅ SAMME TID som krisemeldingene strømmet på om fastlegeordningen i fjor høst, startet unge leger i nye utdanningsstillinger på Vestlandet. Ett år senere er det dette grepet de tre partene sentralt kan samles om. Det er et lyspunkt vel verdt å satse på. Det viktigste...

read more

Statsbudsjettet: Allmennpraksis som utdanningsarena

Regjeringen vil satse på allmennpraksis som utdanningsarena for å sikre både rekruttering og stabilisering. Dette er ukens budsjettlekkasje fra statsråd Høie. Både undervisning av legestudenter i allmennpraksis og spesialistutdanning i ALIS-Nord-prosjektet, som NSDM...

read more

Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa

727 Svenske allmennleger slår alarm i et opprop i Dagens Nyheter - Sveriges største dagsavis. DN DEBATT 28/9. En utbyggd primärvård med kompetenta specialister är den bästa samhällsekonomiska sjukvårdsinvestering Sverige kan göra. Trots det läggs det för lite resurser...

read more

Årets ambulansearbeider, Dag Nedrejord fra Karasjok!

Ambulansefagarbeider og instruktør Dag Nedrejord (61 år) fra Karasjok er vinner av den nasjonale prisen som Årets ambulansearbeider. Ollu lihkku! Vi gratulerer! En enstemmig jury vurderte Nedrejord som beste vinner av mellom 40 og 50 innsendte forslag fra hele landet....

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport