Nyheter

NSDM underviser om distriktsmedisin

NSDM underviser om distriktsmedisin

Rural health in global health - alle leger må forholde seg til at pasientene kommer fra både urbane og rurale områder. Geografisk narsisissme-begrepet ble utviklet av Malin Fors, og er et viktig perspektiv for legestudenter å ha med seg. I global sammenheng er...

read more
“Working in Haiti – a cursed country ?”

“Working in Haiti – a cursed country ?”

NSDMs Ingvill Konradsen holdt et foredrag på NTNU Fakultet for Medisin og Helsevitenskap i forbindelse med deres Global Helse serie 2. september. Tema var hennes egne erfaringer fra arbeid gjennom organisasjonen hun startet i år 2000; Prosjekt Haiti, og spesielt...

read more
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.september 2021. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512