Nyheter

Fersk forskning fra NSDM

Fersk forskning fra NSDM

Vikarbruk på fastlegekontor i Norge økte betydelig i perioden 2016-2022. Den største økningen i vikaravtaler per fastlegeliste (på 669 %) fant sted i de minst sentrale kommunene. Der var vikariatene også i større grad av kortere varighet, gjaldt fulltidsstillinger og...

les mer
Distriktsmedisinsk workshop 5.-6.september 2024

Distriktsmedisinsk workshop 5.-6.september 2024

  Jobber du i distrikt og trenger faglig påfyll? Jobber du i by, men er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i distrikt? Vi vil skape et distriktsmedisinsk nettverk og danne grunnlag for en distriktsmedisinsk kompetansebank, samt lage idebank for kommende kurs i...

les mer
Generalist-kompetanse for en bærekraftig helsetjeneste

Generalist-kompetanse for en bærekraftig helsetjeneste

Helsepersonellkommisjonen og Nasjonal helse- og samhandlingsplan peker på generalistkompetanse som et viktig element i fremtidens helsetjeneste, men er lite konkrete på hvordan det kan skje.NSDM og leger fra sykehus og kommuner i Vesterålen tok initiativ til å belyse...

les mer
Midler fra NSDMs program ga sår- og stomiteam i Alta

Midler fra NSDMs program ga sår- og stomiteam i Alta

Sårsykepleier May-Liss Berg og stomisykepleier Merete Erga brenner for faget sitt og så behovet for å sette sår- og stomibehandlingen mer i system. De etablerte et sår- og stomiteam som fortsatt er i sving med å ta imot pasienter en dag i uka. Både forprosjekt og...

les mer
NSDM Internseminar

NSDM Internseminar

NSDM har avholdt internseminar 14.februar med en hyggelig middag kvelden før. Et av dagens høydepunkt var miniseminaret med Øystein Evjen Olsen og Geir Sverre Braut via Teams. Her ble flere spennende temaer belyst som Helsetjenester i nettverk, generalistkompetanse og...

les mer
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars 2024. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

les mer
Gratulerer med doktorgraden, Marie Hella Lindberg!

Gratulerer med doktorgraden, Marie Hella Lindberg!

Marie disputerte for PhD-graden i helsevitenskap 8. februar 2024 med avhandlingen: “Measuring socioeconomic position in studies of health inequalities.” Vi ønsker Marie samtidig velkommen som NSDMs nye forsker. Vi gleder oss stort over at vi med Marie på laget styrker...

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv