Nyheter

Mange kommuner ønsker være med i ALIS-Nord

Hele 35 kommuner har søkt om å få være med i ALIS-Nord-prosjektet, som skal sikre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Både fastlønnede utdanningsstillinger og tilrettelagt for spesialisering som næringsdrivende for kommunen er grep...

read more

2018 – et godt brobyggerår

Brobygging mellom helsetjenester i distriktene, forvaltning på alle nivå og universitetene er sentralt i NSDM sitt mandat. Det viktigste materialet vi bruker i vår brobyggervirksomhet er kunnskap. Vi forsker, samler kunnskap fra andre og vi jobber for å spre den,...

read more

Bardu lager akuttmedisinkurs for team i bygd og by

Bardu kommunes akuttmedisinkurs er godkjent av Helsedirektoratet som kursarangør for obligatoriske akutt/legevaktmedisinkurs for fastleger, sykepleiere - og helsesekretærer. Helsesekretærer del av teamet Helsesekretærene har vært med på akuttmedisinkurs i distriktene...

read more

ALIS-Vest, del 2: Det satses på stabilisering!

Kommunene strekker seg for å holde på sine allmennleger i spesialisering (ALIS) - som synes daglig supervisjon, gruppeveiledning og levelig arbeidsbyrde er viktig for å bli. Den andre rapporten fra NSDM om utdanningsstillinger i ALIS-Vest bygger, som den første, på...

read more

Professor Roger Strasser formelt del av NSDM

- Utdanning som skjer i lokalsamfunn, tjener folk flest best. Det er Roger Strassers klare budskap. Vi kaller han gjerne guruen i distriktsmedisin - en guru som tålmodig veileder og sprer sine godt integreterte tanker og virke til mennesker i hele verden. "A leader in...

read more

Recruit & Retain GPs

Alle stegene i Recruit & Retain-rammeverket ble vurdert som relevant, viktig og mulig å gjennomføre av respondenter i Norge, Canada og Sverige, dog med litt ulik vekting mellom stegene. Legestudent Amanda Love fra Aberdeen har gjort en spørreundersøkelse i...

read more

Health for Peace i Colombia

Det handler om å tro på andre mennesker. Som et ledd i fredsprosessen i Colombia, har helsedepartementet der og i Norge undertegnet en gjensidig samarbeidsavtale - et Memorandum of Understandig (MoU), desember 2017. I august 2018 ble NSDM spurt om å bidra...

read more

A wee* scot in the Arctic

Please meet Amanda Love - through her words and pics below. Sisteårs legestudent  fra Universitetet i Aberdeen var NSDMs gjestestudent i Tromsø og Finnmark på nyåret og gir et friskt blikk på det gode legelivet som fastlege. En varm takk for gjestfrihet og flott...

read more

Alta vil trene opp trenere i teamtrening

Med Magnus Hjortdahl (allmennlege og ph.d.) i spissen, vil erfarne teamtrenere i Alta utvikle et kurs som trener trenere -  altså et fascilitatorkurs. Hver måned siden våren 2007 har tilfeldig sammensatte team av helsepersonell trent på samhandling innen akuttmedisin,...

read more

Søk midler til forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more

Skal følge ALIS-Vest fra et antropologisk perspektiv

Maria Fredriksen Kvamme er medisinsk antropolog og starter i april som forsker i ALIS-Vest prosjektet etter medisinsk antropolog Tone Seppola-Edvardsen. Sammen med Eva Muriel Kibsgaard Nordberg, allmennlege i Vestvågøy kommune, og helsetjenesteforsker Birgit Abelsen...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Nyhetsbrev

Vår siste rapport