Nyheter

Nye tanker om akuttforskrift og legevakt

Medisinsk kompetanse der folk bor 24/7/365. I løpet av desember har legevakt i distrikt vært drøftet i ulike nasjonale sammenhenger. Kravene til bakvakt fører til sentralisering av legeressurser bort fra mange små kommuner mange timer i døgnet. Dessuten velger...

read more

En ny strategi

Strategiplanen for de kommende tre år (Strategidokument 2019-2021) og en fyldig plan for senterets aktiviteter i det kommende året (Plandokument_2019) ble vedtatt idag. Primary care more than ever - at home and out there Det er gått hele 20 år siden man ved ISM i...

read more

Kick-off i ALIS-Nord

I det nyopprettede prosjektet ALIS-Nord vil kommuner i Nordland, Troms og Finnmark opprette nye utdanningsstillinger enten på fast lønn eller som privat næringsdrivende. Tolv kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har hatt utdanningsstillinger helt siden sommeren...

read more

Helsesamarbeid med Colombia

Ingvill Konradsen Ceide er midlertidig ansatt ved NSDM for å koordinere et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norge og Colombia. NSDM sitt helsesamarbeid med Colombia Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) signerte i desember 2017 en avtale med Colombias Helse- og...

read more

Krav til de digitale tjenestene

Svenske Socialstyrelsen (tilsvarer Helsedirektoratet) har satt igang en stor utredning av hele bredden av digitale helsetjenester og publiserte nylig overordnede krav til disse på sine nettsider og i en rapport: 1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning...

read more

Oppstart for ALIS-Nord

Tre sentrale grep Idag var det oppstartsmøte i ALIS-Nord-prosjektet som vil bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Det skal skje gjennom disse grepene: fascilitering av at kommunene etablerer nye utdanningsstillinger og -hjemler,...

read more

På glytt – inn til distriktslegen

Aslak Bråtveit er kjent blant leger i hele landet for sine tekster om det som gjør legelivet i et småsamfunn så sterkt og meningsfullt. Han tar utgangspunkt i egne erfaringer som allmennpraktiker i Finnøy i Rogaland i en mannsalder. I 2016 fikk han Norsk forening for...

read more

Allmennlegen i den akuttmedisinske kjede

Allmennlege i spesialisering, Magnus Hjortdahl disputerte igår for graden ph.d ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Tittelen på avhandlingen er i norsk oversettelse Norske fastlegers bidrag og deltagelse i akuttmedisin. Helt fra Magnus var student i...

read more

Elisabeth Swensen hedret med Anders Forsdahl pris

Få brenner så mye som distriktsmedisin-pinonéren Elisabeth Swensen i Seljord. Igår fikk hun Anders Forsdahls pris, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) sin hederspris. Prisen deles ut til en lege som har gjort en markant innsats for helsetjenesten...

read more

Kontinuitet i forholdet til legen – hvorfor det?

Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner. En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra 1985 frem til 2017 finner at det gir god mening i å satse på slik...

read more

Generalistenes renessanse: Noen leger må forstå helheten.

Det er ikke nok å forklare delene. Noen må forstå helheten. ”Hva er du egentlig ekspert på?” spør folk. Jeg er spesialist i allmennmedisin og forstår spørsmålet. Ekspert på det allmenne? Vi trenger generalistene mer enn noen gang. Hodepine betyr nesten aldri...

read more

Nye krefter i NSDM

I høst har vi fått tre leger og forskere med i NSDM-teamet i mindre stillinger. Med det utvider vi vår tematiske og geografiske spredning betydelig. Magnus Hjortdahl bor i Oslo, men har bakrunn fra allmennpraksis og legevakt i både Alta og Lyngen kommuner. Han har...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.

Nyhetsbrev

Vår siste rapport