Nyheter

Besøk av professor Roger Strasser i Tromsø

Desentralisert utdanning i Norge og primærhelseprosjekt i Colombia har vært i fokus den siste uka. NSDM og UiT har hatt besøk av kanadisk professor Roger Strasser som har utviklet den desentraliserte utdanningen av leger og annet helsepersonell i Northern Ontario...

read more

Lederskifte i Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Etter 6 år som leder av NSDM går Helen Brandstorp videre til nye utfordringer som leder for divisjon analyse og samfunn i Helsedirektoratet. Hun har fått innvilget 1 års permisjon fra NSDM. Brandstorp har sammen med dyktige forskere og medarbeidere bygget opp NSDM til...

read more

Fasilitatorkurs i akuttmedisinsk samtrening i gang!

Forrige uke var tolv deltakere fra hele Norge samlet i Alta for å lære å bli fasilitatorer for akuttmedisinsk teamtrening. Dette fasilitatorkurset er det første i sitt slag som er laget av personell som selv jobber utenfor sykehus. På Fasilitatorkurset lærte...

read more

NSDM godt representert på Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019 hadde som tema Allmennmedisin som balansekunst. NSDM var godt representert sammen med leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet på årets kongress i Trondheim. Vi deltok med to innlegg på kongressens forskningsdag: Eva...

read more

Dagskonferanse i Bodø om framtidens fastlegeordning.

  Onsdag 6. november inviterer ALIS-Nord til en dagskonferanse i Bodø om framtidens fastlegeordning. Målgruppen for konferansen er unge og eldre fastleger, kommuneoverleger og helseledere i kommunene, brukerrepresentanter og ledere i spesialisthelsetjenesten, samt...

read more

Salud para la paz! Kan helse skape fred?

NSDM har siden november 2018 jobbet med å utvikle et helsesamarbeid mellom Norge og Colombia, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. https://www.nsdm.no/health-for-peace-i-colombia/ I begynnelsen av oktober reiste vi på vår andre prosjektreise til Colombia.  En...

read more

I distriktene må man selv ta tak og lage sitt eget lag.

- Vi kan jo ikke bare skyve problemet over til en annen. Den personen er jo ikke der. Vi må selv ta tak og lage vårt eget lag. Slik problemløsning kan mennesker andre steder lære av.  Idag var stipendmottagere fra vårt Program for distriktmedisinsk forskning og...

read more

Legeutdanning der leger trengs

Anbefalinger fra det nasjonale Grimstadutvalget sin utredning om legeutdanning i Norge.  Utdanningskapasitet Utvalget anbefaler at vi har en utdanningskapasitet i medisin i Norge som dekker landets legebehov, i samsvar med WHO-koden for rekruttering av helsepersonell....

read more

Veiledere for akutthjelpere og for legevakt

To grupper i NSDM, med kompetanse i samfunnsmedisin, allmennmedisin og helsetjenesteforskning, har denne uken levert bidrag til Helsedirektoratets høringer vedrørende forslag til nasjonal veileder for legevakt og for akutthjelpere. Magnus Hjortdahl har vært sentral i...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Nyhetsbrev

Vår siste rapport