Nyheter

Legevaktpris til NSDM’s leder

Leder for NSDM, Helen Brandstorp, ble denne uken tildelt årets Legevaktpris fra Norsk legevaktforum. Tildelingen skjedde under Legevaktkonferansen, som iår ble arrangert av Horten kommunale legevakt. Det er 18. gang at prisen deles ut og bestod av to akvareller. I...

read more

Foreslår 34 tiltak for å styrke fastlegetjenesten i nord

Rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fastlegetjenesten løses ikke med ett tiltak. Det trengs mange tiltak som må iverksettes av ulike aktører og som må virke sammen. En arbeidsgruppe ledet av Helse Nord RHF med øvrige medlemmer fra NSDM, KS-Nord-Norge,...

read more

Alle tror på fastlegeordningen, men..

Flere konkrete grep var tema og ble også etterlyst på konferansen "Vi tror på fastlegeordningen", den fjerde store konferansen om fastlegeordningen som NSDM har vært med på å arrangere. Alle sammen på siste fredag i august. I 2016 kom den dystre påstanden om at...

read more

Vi er igang!

Høsten startet med at vårt høringssvar skapte debatt da den nye sykepleiemasteren i "avansert klinisk allmennsykepleie" beskrives som analog til legers spesialistutdanning i allmennmedisin, av ansvarlige myndigheter. En oppklarende kronikk om at vi ikke ser spøkelser,...

read more

Nytt kurs for å bli lokal fasilitator i teamtrening

Vi i NSDM har samarbeidet med stiftelsen BEST og NKLM (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) for å lage et fasilitatorkurs for helsepersonell utenfor sykehus som ønsker å være lokale fasilitatorer for trening i samhandling. 23. - 24. oktober holder vi det...

read more

Søk midler til forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. september. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more

Forskersamarbeid om spesialistutdanning i allmennmedisin

Forskningsinstituttet Fafo, konsulentselskapet Agenda Kaupang og NSDM har gått sammen og vunnet konkurransen om å få følge utviklingen av ulike ordninger for spesialistutdanning av allmennleger (ALIS-Vest, ALIS-Nord og andre). Det er KS som er oppdragsgiver. KS er...

read more

Ny i forskningsnettverket PraksisNett

NSDM sin sentrale rådgiver Frank Remman er nå også en sentral mann i det nye nettverket for allmennmedisinsk forskning avdeling Nord. Gjennom PraksisNett, har han startet i bistilling hos Nasjonalt senter for e-helseforskning for å være en støtteperson for ulike...

read more

Desentralisert legeutdanning – lær av de første

I en fersk artikkel deler australske pionerer på desentralisert legeutdanning sine erfaringer. Australias National Rural Health Commisioner, dr. Paul Worley, er førsteforfatter og artikkelen er åpent tilgjengelig i tidsskriftet Rural and Remote Health. Ledelse fra...

read more

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Gammel nettside

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Nyhetsbrev

Vår siste rapport