Nyheter

Simulering i COVID-tider!

Simulering i COVID-tider!

FørsteBEST hadde sitt første «COVID kurs» i september, men sitt andre fasilitatorkurs! Det første kurset kjørte vi i oktober 2019 forteller Geir Jøran Sara. Geir Jøran jobber som ambulansearbeider i Alta, har lang erfaring med fasilitering av akuttmedisinsk samtrening...

read more
NSDMs innspill til Handlingsplan om kliniske studier

NSDMs innspill til Handlingsplan om kliniske studier

Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for kliniske studier. NSDMs innspill fokuserer på de spesifikke utfordringene med å drive forskning utenfor universitetsbyene, og på betydningen av å ta hele landet i bruk i kliniske studier. Vi...

read more
Kartlegging av ALIS – modeller i bykommuner

Kartlegging av ALIS – modeller i bykommuner

ALIS i bykommuner ALIS-Vest og ALIS-Nord er etablerte prosjekt som skal tilrettelegge strukturerte utdanningsløp for fastlegers spesialisering i allmennmedisin. Prosjektene er særlig innrettet mot å sikre rekruttering og stabilitet i distriktskommuner. Men hva skjer...

read more
Recruit & Retain rammeverket i akademisk form

Recruit & Retain rammeverket i akademisk form

NSDM har sammen med partnere fra Sverige, Island, Skottland og Canada, utviklet et rammeverk for rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distriktsområder. Nylig ble en fagartikkel om rammeverket publisert i tidsskriftet Human Resources for health....

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512