Nyheter

NSDMs innspill til Handlingsplan om kliniske studier

NSDMs innspill til Handlingsplan om kliniske studier

Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for kliniske studier. NSDMs innspill fokuserer på de spesifikke utfordringene med å drive forskning utenfor universitetsbyene, og på betydningen av å ta hele landet i bruk i kliniske studier. Vi...

read more
Kartlegging av ALIS – modeller i bykommuner

Kartlegging av ALIS – modeller i bykommuner

ALIS i bykommuner ALIS-Vest og ALIS-Nord er etablerte prosjekt som skal tilrettelegge strukturerte utdanningsløp for fastlegers spesialisering i allmennmedisin. Prosjektene er særlig innrettet mot å sikre rekruttering og stabilitet i distriktskommuner. Men hva skjer...

read more
Recruit & Retain rammeverket i akademisk form

Recruit & Retain rammeverket i akademisk form

NSDM har sammen med partnere fra Sverige, Island, Skottland og Canada, utviklet et rammeverk for rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distriktsområder. Nylig ble en fagartikkel om rammeverket publisert i tidsskriftet Human Resources for health....

read more
Søk midler til forskning og fagutvikling!

Søk midler til forskning og fagutvikling!

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.september 2020. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell...

read more
Vi gratulerer Maria Fredriksen Kvamme med doktorgraden!

Vi gratulerer Maria Fredriksen Kvamme med doktorgraden!

Fra venstre; disputasleder May-Lill Johansen, Maria Fredriksen Kvamme og bedømmelseskomiteen: Associate Professor Kathrine Vitus, Prof. II Ida Marie Hydle og Åge Wifstad, leder av komiteen. Maria disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap 12. mai I Tromsø hvor hun...

read more
Alta kommune starter opp med sår- og stomiklinikk.

Alta kommune starter opp med sår- og stomiklinikk.

Stomisykepleier Merete Erga og sårsykepleier May Liss Berg (photo: Gøril Karlsen) Sår -og stomiklinikken har utspring i en rekke pasienthistorier som med all tydelighet viser at kunnskapen, behandlingen og samarbeidet rundt disse pasientene ikke er optimal – verken i...

read more
Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

Innlegg for Demografiutvalget 26.02.20

"Det å rekruttere og stabilisere helsepersonell i distrikt er en kompleks utfordring både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes kreves en vedvarende kunnskapsbasert tilnærming fra lokale og nasjonale myndigheter og fra akademia som vektlegger relevante aspekter...

read more
Vi gratulerer Juan Carlos Aviles Solis med doktorgraden!

Vi gratulerer Juan Carlos Aviles Solis med doktorgraden!

Juan Carlos Aviles Solis disputerte 1. april for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag ved UiT - Norges Arktiske Universitet, med avhandlingen:“Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”. På grunn av korona situasjonen...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512