Nyheter

NSDM feiret 20+1 og 15+1 på Sommarøy

NSDM feiret 20+1 og 15+1 på Sommarøy

I 2022 var det 15 år siden NSDM formelt ble etablert, og det var 20 år siden den første nasjonale distriktsmedisinske konferansen på Sommarøy. Men 2022 ble travelt med opphopning av konferanser og møter etter pandemien, så jubileumsseminaret for NSDM ble forskjøvet...

les mer
NSDMs høringssvar til NOU om Fellesskapets sykehus

NSDMs høringssvar til NOU om Fellesskapets sykehus

Sykehusutvalget har levert en tankevekkende og reflektert utredning om Fellesskapets sykehus. Mange utviklingstrekk drar i retning av sentralisering og fragmentering, og det er nødvendig med aktiv faglig og politisk vilje for å sikre gode helsetjenester i hele landet....

les mer
Fastlegekonferansen 2023 – en strime av håp

Fastlegekonferansen 2023 – en strime av håp

Det var stinn brakke både fysisk og digitalt på årets Fastlegekonferanse. Sterk vilje til å bevare og utvikle fastlegeordningen og forsiktig optimisme preget ordskiftet. Rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten (der NSDMs forskningsleder Birgit Abelsen...

les mer
NSDMs høringssvar til Helsepersonellkommisjonen

NSDMs høringssvar til Helsepersonellkommisjonen

Generalistkompetansen må gjenopprettes i sykehusene og videreutvikles i kommunene, men Helsepersonellkommisjonens fromme ønsker er ikke nok. NSDM har avgitt høringssvar til «NOU 2023: 4 Tid for handling». Vi støtter utredningens mål om riktig, godt tilpasset og...

les mer
Blomstrende prosjekter på NSDMs Programseminar 27.april

Blomstrende prosjekter på NSDMs Programseminar 27.april

Hvert år samler NSDM program-middelmottakere til en fagdag der alle kan legge fram sitt prosjekt og få innspill og tilbakemeldinger. Gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling (Programmet) deler NSDM ut stipendmidler til små og stor prosjekter...

les mer
Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

  Har du lyst til å forske sammen med oss i Nasjonalt senter for distriktsmedisin? Vi lyser endelig ut stipendiatstilling som skal forske på bruken av vikarleger. Mange distriktskommuner og små lokalsykehus er preget av høy utskifting av personell og mye...

les mer
NSDMs årsmelding for 2022

NSDMs årsmelding for 2022

2022 ble nok et aktivt år for NSDM, med mye postpandemisk konferanse-/seminar- og møtedeltakelse. I årsrapporten kan du lese om hvem vi er, hva vi gjør, hvem vi samarbeider med i spennende forskning- og utviklingsprosjekter, undervisning og formidling. NSDM årsmelding...

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv