Nyheter

Ny statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Ny statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

PHT er fortsatt i en oppbygningsfase og utvikles med utgangspunkt ulike lokale ressurser, prosesser og utfordringer. PHT-forsøket prøver ut teamorganisering og to alternative finansieringsmodeller - honorarmodellen som prøves ut ved åtte legekontor og...

read more
Besøk av professor Roger Strasser i Tromsø

Besøk av professor Roger Strasser i Tromsø

Desentralisert utdanning i Norge og primærhelseprosjekt i Colombia har vært i fokus den siste uka. NSDM og UiT har hatt besøk av kanadisk professor Roger Strasser som har utviklet den desentraliserte utdanningen av leger og annet helsepersonell i Northern Ontario...

read more
Lederskifte i Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Lederskifte i Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Etter 6 år som leder av NSDM går Helen Brandstorp videre til nye utfordringer som leder for divisjon analyse og samfunn i Helsedirektoratet. Hun har fått innvilget 1 års permisjon fra NSDM. Brandstorp har sammen med dyktige forskere og medarbeidere bygget opp NSDM til...

read more
Fasilitatorkurs i akuttmedisinsk samtrening i gang!

Fasilitatorkurs i akuttmedisinsk samtrening i gang!

Forrige uke var tolv deltakere fra hele Norge samlet i Alta for å lære å bli fasilitatorer for akuttmedisinsk teamtrening. Dette fasilitatorkurset er det første i sitt slag som er laget av personell som selv jobber utenfor sykehus. På Fasilitatorkurset lærte...

read more
NSDM godt representert på Nidaroskongressen 2019

NSDM godt representert på Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019 hadde som tema Allmennmedisin som balansekunst. NSDM var godt representert sammen med leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet på årets kongress i Trondheim. Vi deltok med to innlegg på kongressens forskningsdag: Eva...

read more
BMJ Open:  Pasientsikkerhet på legekontor i distriktskommuner

BMJ Open: Pasientsikkerhet på legekontor i distriktskommuner

Hvordan forholder du deg til risiko og skade som oppstår på legekontor? Hva gjør eller sier du til fastlegen din når han eller hun har begått feil? Dette var utgangspunktet for intervjustudien til Martin Brusgaard Harbitz,  Margrete Gaski og Helen Brandstorp. I 2016...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512