Nyheter

Fjerde statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Fjerde statusrapport om forsøket med primærhelseteam (PHT)

Den fjerde statusrapporten om PHT-forsøket handler blant annet om hvordan forsøket har påvirket arbeidshverdagen og arbeidsmåtene på fastlegekontorene som prøver ut PHT. Videre er samarbeidet mellom PHT og kommunehelsetjenesten viet oppmerksomhet. Rapporten inneholder...

read more
SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

SØK MIDLER TIL FORSKNING OG FAGUTVIKLING!

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15.mars 2022. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i...

read more
Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

Utdanningstiltak som sikrer leger til distrikt

En rykende fersk systematisk litteraturoversikt viser at utdanningstiltak som dreier fokus mot utvikling av kunnskap, ferdigheter og undervisningsarenaer som gjør leger kompetent til å arbeide i distrikt, virker etter hensikten. Utdanningstiltakene bidrar til at leger...

read more
ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 16. GANG I 2022

ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 16. GANG I 2022

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 16. gang i 2022 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er  til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke...

read more
NSDM på studietur til Danmark

NSDM på studietur til Danmark

NSDM har vært på en spennende studietur til Danmark og besøkt Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet samt tilbrakt en dag i Sorø, Region Sjælland. Vi var interessert i å lære mer om hvordan Danmark organiserer distriktsmedisin, tiltak for å rekruttere og...

read more
Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://arkiv.nsdm.no/

 

Nyhetsbrev

Følg oss

Vår forskning

Programmet

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512