Nyheter

Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

Stipendiatstilling – forske på bruken av vikarleger

  Har du lyst til å forske sammen med oss i Nasjonalt senter for distriktsmedisin? Vi lyser endelig ut stipendiatstilling som skal forske på bruken av vikarleger. Mange distriktskommuner og små lokalsykehus er preget av høy utskifting av personell og mye...

les mer
NSDMs årsmelding for 2022

NSDMs årsmelding for 2022

2022 ble nok et aktivt år for NSDM, med mye postpandemisk konferanse-/seminar- og møtedeltakelse. I årsrapporten kan du lese om hvem vi er, hva vi gjør, hvem vi samarbeider med i spennende forskning- og utviklingsprosjekter, undervisning og formidling. NSDM årsmelding...

les mer
Rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt

Rekruttere og beholde sykepleiere i distrikt

En ny kunnskapsoppsummering fra NSDM bidrar med innsikt i hva som kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner, og hvilke virkemidler som kan være aktuelle for lokale og nasjonale myndigheter, og for utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å...

les mer
ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 17. GANG I 2023

ANDERS FORSDAHLS PRIS SKAL DELES UT FOR 17. GANG I 2023

Anders Forsdahls pris skal deles ut for 17. gang i 2023 – til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrepet. Prisen er til minne om Forsdahls enestående praktiske og akademisk virke som...

les mer

Vi gratulerer Martin Bruusgaard Harbitz med doktorgraden!

Martin Bruusgaard Harbitz disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap i Tromsø 8. november 2022 hvor han forsvarte avhandlingen: "Exploring patient safety in rural general practice - a mixed-methods approach"   Hovedveileder Forsker I Margrete Gaski † -...

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv