Nyheter

Vi gratulerer Martin Bruusgaard Harbitz med doktorgraden!

Martin Bruusgaard Harbitz disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap i Tromsø 8. november 2022 hvor han forsvarte avhandlingen: "Exploring patient safety in rural general practice - a mixed-methods approach"   Hovedveileder Forsker I Margrete Gaski † -...

les mer

Prisvinner 2022 Ståle Onsgård Sagabråten

Ståle Onsgård Sagabråten, mangeårig fastlege i sin barndoms hjemkommune Nesbyen i Hallingdal, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2022. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats...

les mer

Nasjonal ALIS-konferanse i Bergen

Nasjonal ALIS-konferanse gikk av stabelen i Bergen 8.september, dagen etter avslutningskonferansen for ALIS vest. ALIS-ordningen er i utvikling og de regionale ALIS-kontorene får flere oppgaver. Nå er spesialistutdanningen i samfunnsmedisin kommet inn i oppdraget –...

les mer
NÅR GRUNNMUREN FORVITRER RAMLER HUSET SAMMEN.

NÅR GRUNNMUREN FORVITRER RAMLER HUSET SAMMEN.

Konferansen "Restaurering og nybygg – utvikling av legetjenestene i kommunene" arrangeres i Tromsø 15. og 16. november 2022. Leder i ekspertutvalget kommer og lover å lytte før utvalget leverer sin foreløpige rapport 1. desember. Statssekretærer fra HOD,...

les mer

ALIS-Vest – en suksess!

For fem år siden - på samme tid som fastlegeordningens utfordringer ble satt på den nasjonale dagsorden av det såkalte Trønderopprøret, ble fjorten ferske fastleger ansatt i ulike vestlandskommuner som del av ALIS-Vest-prosjektet. En vellykket satsning der gode...

les mer

Besøk fra Kommunal- og distriktsdepartementet i Tromsø

6.september fikk NSDM besøk av en stor gruppe fra regionalpolitisk avdeling i KDD som var på studietur til Tromsø og Senja. Lokalsamfunn- og tjeneste-teamet arbeider med lokal samfunnsutvikling og gode tjenester i distriktene. Helsesektoren, både i form av gode...

les mer

Hvordan kan ulike nødetater samtrene bedre?

Med støtte fra NSDMs program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling, har fastlege og legevaktoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik utforsket spørsmålet i et fagutviklingsprosjekt. Som del av prosjektet, har han samlet deltagere fra nødetatene brann, politi og...

les mer

NSDM – oversikt og innsikt, lokalt og nasjonalt

Fastlegekrise, sykepleiermangel, vikarstafetter i kommuner og lokalsykehus – hvordan kan vi sikre gode, likeverdige helsetjenester i hele landet? NSDM jobber utrettelig med å bygge og spre kunnskap om hva som skal til. Høsten startet med at NSDMs Birgit Abelsen ble...

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv