Nyheter

NSDM – oversikt og innsikt, lokalt og nasjonalt

Fastlegekrise, sykepleiermangel, vikarstafetter i kommuner og lokalsykehus – hvordan kan vi sikre gode, likeverdige helsetjenester i hele landet? NSDM jobber utrettelig med å bygge og spre kunnskap om hva som skal til. Høsten startet med at NSDMs Birgit Abelsen ble...

les mer

Kunnskapsoppsummering fra NSDM

Hva fremmer og hemmer tilgangen på kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenestene i distriktskommuner? Det er Helsedirektoratet som spør og NSDM som svarer i en kortfattet kunnskapsoppsummering. Kunnskapsoppsummeringen er basert på forskning om hvordan...

les mer

Glad-nyhet fra NSDM!

Martin Bruusgaard Harbitz har takket ja til fast stilling som forsker ved NSDM! En utvidelse av den faste forskerstaben har lenge vært nødvendig, og nå blir NSDM styrket med en engasjert, iderik ung forsker og distriktslege. Martin har vært en del av NSDM-teamet siden...

les mer

NSDM på WONCA Rural 2022 i Limerick, Irland

NSDM har vært godt representert på WONCA Rural sin konferanse i Limerick 17. - 20. juni 2022 der 600 deltakere fra 40 land var samlet til flotte dager med spennende foredrag. Fra NSDM deltok Anette Fosse, Anders Svensson, Frank Remman, Hedda Mørch, Hege Bruun, Helen...

les mer

ALIS-erfaringer i større bykommuner

I en fersk rapport setter NSDM søkelyset på organiseringen av legers spesialistutdanning i allmennmedisin i større bykommuner. For de store bykommunene som har en legetjeneste med mange og ulike typer leger, har de nye institusjonelle rammene rundt...

les mer

Nyheter publisert før juni 2017 finnes i vårt arkiv – dvs våre gamle nettsider som nå har fått nytt navn http://nsdm.no/arkiv