Formålet med notatet har vært å beskrive kunnskapsstatus som gjelder effekter av desentralisert sykepleierutdanning på lokal rekruttering til sykepleierarbeidsmarkedet. Notatet er en del av prosjektet «Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger?» og er skrevet av seniorforsker Margrete Gaski.

Studier som belyser hvordan desentralisert sykepleierutdanning rekrutterer til lokalt arbeidsmarked er gjort ved kun tre norske sykepleierutdanninger. Resultatene er entydige: en svært høy andel (88-93 prosent) av sykepleierne arbeidet eller bodde i det fylket/regionen de tok utdanningen i på tidspunktet da de tre studiene ble gjort. Andelen som rekrutteres til lokalt arbeidsmarked er høyere fra desentraliserte studier enn fra ordinære campusutdanninger. Resultatene er altså svært positive, men det er vanskelig å generalisere. Både de desentraliserte studiene, og de fleksible studieprogrammene mer generelt, er under stadig endring, og to av de tre omtalte studiene er i dag lagt ned. Samme effekt for lokal rekruttering kan ikke forventes av deltidsstudier på campus – slike studier rekrutterer en annen gruppe søkere. Det er behov for mer kunnskap om hvordan ulike varianter av fleksible sykepleierutdanninger rekrutterer til lokalt arbeidsmarked

Les notatet her:

2020 25 sept NSDM-notat Desentralisert sykepleierutdanning Effekter på lokal rekruttering