Har du ikke hatt legevakt i distrikt, kan det være vanskelig å skjønne oppsidene. Her er tre innspill som kan gi ny innsikt.

I Kautokeino har de fire kvinnelige legene der, Marit Karlsen, Siriann Gulsrud, Ann Karine Gaup og Tuija Helena Niiranen, skrevet om legevakt som er godt integrert i kommunehelsetjenesten, men langt fra sykehus. Her kommer den relasjonelle dimensjonen og driveren i arbeidet frem.

I små legevakter har man legevakt for samfunnet man er en del av, sammen med lokal ambulanse og sykepleier på legevakt/sykestue. Det oppleves meningsfylt — også for de yngre generasjoner leger: Høringsuttalelse fra Allmennlegeutvalget i Kautokeino kommune

Leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø,  beskriver også svært godt legevaktvirkeligheten i fylket, som trues av uhensiktsmessig strenge krav: Høringssvar Finnmark legeforening

Leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassel, er kritisk til strenge bakvaktkrav og til den nye legevaktmodellen som skal prøves ut i fylket: Sogn og Fjordane legeforeningHøringssvar akuttforskrift 

Klar til å rykke ut i allstags vær. Ulike luer for ulikt vær. Hodelykt klar inni jakka. Bare utebuksene mangler på knaggen her. Foto: Paul Olav Røsbø