Aslak Bråtveit er kjent blant leger i hele landet for sine tekster om det som gjør legelivet i et småsamfunn så sterkt og meningsfullt. Han tar utgangspunkt i egne erfaringer som allmennpraktiker i Finnøy i Rogaland i en mannsalder.

I 2016 fikk han Norsk forening for allmennmedisins skribentpris for sine tankevekkende fortellinger fra sitt virke som allmennlege. Bråtveits fortellinger preges av en personlig tone, handlingen er spennende og tar gjerne enn overraskende vending. Han løfter elegant opp hvor sammensatt møtene mellom lege og pasient og pårørende kan være –
og han viser sin egen sårbarhet i legerollen på en måte som vitner om at legejobben bør tuftes på ærlige møter mennesker imellom.

 

Nå er flere nye og tildigere tekster samlet i boka På glytt. Deltakar og tilskodar. En smakebit: Tillit fått, mista og fornya.

Innholdet i boka består hovedsakelig av smånoveller og bilder av forfatteren, tatt av fotograf Rune Eraker i forbindelse med prosjektet Bilder fra klinisk praksis, ved allmennlege og phD, Torgeir Gilje Lid.

Men det er en tankemodell som binder alt sammen. En modell om DU, EG og DET samt essenser ved relasjonene dem i mellom – og mer.

– I arbeidet har eg hatt bruk for å tenka systematisk, skriver Aslak Bråtveit. Han viser til arbeidet i allmennpraksis.
– Dei mange ulike innspel, avbrot og distraksjonar, samt samtalar som vekslar på mange plan, kan gi kaosoppleving.
Systemtenking hjelper ein å halda fokus og orden. Les mer om forfatteren selv i dette intervjuet, skrevet av Elisabeth Swensen.

 

Sist i boken er en reflekterende brevveksling mellom Bråtveit og professor i litteraturhistorie Asbjørn Aanes (1923-2013).

Boken koster kr 300 , inklusive frakt, og kan enkelt bestilles via hans egen e-postadresse: aslak.bratveit@gmail.com

Forfatteren vil også delta på NSDM si konferanse Recruit & Retain 15. januar 2019 i Tromsø