Per Hjortdahl jobbet på starten av karrieren fire år i kontinuerlig vakt på Værøy og Røst i Lofoten. På slutten nærmet han seg den fullstendige utbrenthet. Det måtte finnes en mellomting mellom absolutt tilgjengelighet og det motsatte, mente han, og skrev en doktoravhandling om temaet på begynnelsen av 90-tallet. Dette kan vi lese i et intervju av professoren i allmennmedisin, fra 2000.

I 2015 bygget han videre på tematikken som vekket oppsikt og ble publisert i anerkjente tidsskrift som BMJ, mange år tidligere. Det ble en vitenskapsbasert utredning om kontinuitet i lege-pasientrelasjonen som vi har fått lov til å publisere:

Endel av utredningen ble brukt i Legeforeningens rapport, Sammen skaper vi fremtidens primærhelsetjeneste, men ikke alt.

Foto: privat