1. Hilde Skyvulstad_Handlingsplan for allmennlegetjenesten

2. Kjetil Telle_Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

3. Bernard Holte_FLO i en kommune

4. Svein Steinert_ALIS – nasjonalt og lokalt

5. Maja Mikkelsen_Legestudentens forventninger

6. Elin Olaug Rosvold_Universitetenes rolle i utdanning og forskning

7. Morten Højlund Larsen_Luster_ALIS, fast lønn, legevakt

8. Oddbjørn Øien_Stor-Elvdal_Nordsjøturnus

9. Egil Johannesen_Medisinsk Senter Fornebu_Ledelse og teamarbeid på et by-legesenter

10. Karin Frydenberg_Østre Toten_8.2-avtale, dele på kommuneoverlege-rollen

11. Ståle Onsgård Sagabråten_Nesbyen_Helhetlig organisering

12. Ingeborg Johannessen_Drammen_Organisering av legetjenester og ALIS utdanning i Drammen kommune

13. Guro Steine Letting_Fredrikstad_Kommuneoverlegen som samfunnsmedisiner og leder

14. Knut Eirik Eliassen_UiB_Studenter i praksis og fastlegens veilederrolle

15. Ingrid Petrikke Olsen_Hammerfest_Desentralisert legeutdanning

16. Otto Christian Dahl_KS_Forskning i kommunehelsetjenesten

17. Anne H. Davidsen_Alta_Erfaring fra forskende fastlege

18. Peder Halvorsen_Alta_PraksisNett

19. Mads Rydningen, medisinstudent UiT/NSDM_Vikarleger på fastlegekontor – hvor er de, hvor ofte blir de brukt og på hvilken måte? (ikke-publisert materiale)

20. Harry Klein_Dignus Medical_Vikarbyråene – hvordan rekrutterer og kvalitetssikrer de

21. Frode Berg_Rana_Vikarer – kommunen sørge-for-ansvar

22. Frode Engtrø_Trøndelag_Vikarer – sett fra Statsforvalterens ståsted

23. Charlie Siderfin_Scotland_Rediscover the Joy of GP

24. Francis Odeh_Bodø-prosjektet KTA hjemme

25. Øystein Furnes_Sunnfjord_Legevaktpiloten

26. Eli Kristiansen_E-konsultasjoner med fastlegen

27- Torgeir Hoff Skavøy_PLL i klinisk praksis

28. Nina Brøyn_Hdir_Triageringsløsning for fastleger på Helsenorge

29. Martin Harbitz_NSDM_Pasientsikkerhet på legekontor i distrikt

30. Anne Grethe Olsen og Hege Raastad_Pasientsikkerhet og kvalitet – ansvar og tilsyn

31. Julie Kjelvik_Hdir_Nasjonale kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester

32. Nicolas Øyane_Senter for kvalitet i legetjenester

33. Guro Steine Letting_Kommunenes ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet