Plandokument, årsmeldinger og referat Senterrådet

2022: 

Referat NSDM Senterrådsmøte 310322

Strategiplan NSDM 2022-2024

Plandokument NSDM 2022

Årsmelding_NSDM 2021

2021:

Referat NSDM Senterrådsmøte 301121

Referat NSDM Senterrådsmøte 240321

Plandokument 2021- NSDM

Årsmelding_NSDM 2020

2020:

Referat NSDM Senterrådsmøte 02.12.20

Referat NSDM Styringsgruppemøte 260320

Se arkiv for tidligere utgaver av årsmeldinger og plandokument her: http://arkiv.nsdm.no/referat/cms/35