Vi har latt to nyhetsjournalister få dokumentere og presenterer hva flere ulike aktører mener om fastlegeordningen, innenfra og utenfra, hva slags kunnskap forskning om ordningen kan gi oss og hva den sier lite om. I tillegg er fastlegenes beste venner med for å hylle et samlet korps som har rundet 15 stolte år. God lesning!

Klikk på magasinet! Her er noe for alle som er opptatt av fastlegeordningen