Myndighetene ønsker at det skal bli et krav om at allmennleger skal være i spesialisering eller spesialist. Vi ønsker kvalitetskravet velkommen. Men det må ikke svekke kommunenes konkurranseevne i forhold til sykehus mht å rekruttere og beholde leger. Dessuten må det nå legges til rette for utdanningsstillinger. Vi utdyper i vårt høringssvar

I høringssvaret over fokuserer vi på fire forhold:

1. Konkurransedyktige utdanningsstillinger i kommunene

2. Konkuransedyktige forhold for bruk av vikarer

3. Konkuransedyktige forhold mht resertifisering

4. At kravene også må gjelde leger som idag er i kommunale stillinger