Leder for Senter for samisk helseforskning (UiT) og deres store befolkningsundersøkelse SAMINOR 2 oppsummerer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge.

– Vi ser de samme trendene som i andre undersøkelser. Livsstilssykdommer øker, og da spesielt diabetes. I noen av kommunene vi har undersøkt, er økningen av diabetes epidemisk, sier overlege Ann Ragnhild Broderstad til NTB. Hun er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning ved UIT Norges arktiske universitet.

Hun er prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, SAMINOR, som torsdag og fredag oppsummer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge på en konferanse i Tromsø.

Broderstad understreker at funnene av omfattende livsstilsendringer i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen er godt underbygget og entydige. Data ble samlet inn i 2003-2004 og i 2012 -2014 og analyseres fortsatt.

– Vi ser helt klart at et godt liv fører til sykdommer. Vi ser også at fedme blant menn øker. I den første studien var fedmen også veldig høy blant kvinnene, men vi ser nå at trenden snur, at den faller både hos samiske og ikke-samiske kvinner i kommunene, sier Broderstad.

I de 25 distriktskommunene med samisk og norsk befolkning er utdanningsnivået høyere hos middelaldrende kvinner enn hos menn. Helseforskerne regner med at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og livsstilsfaktorene som gir god eller dårlig helse.