Over 1000 har nå svart på spørreundersøkelsen om allmennlegers rolle i akuttmedisinen som fastlege og stipendiat Magnus Hjortdahl leder. Fra før har han gjort gruppeintervjuer blant distriktsleger om hvordan de ser sin rolle. De mener rollen er endret og de vurderer litt ulikt hvordan de best bør fylle den. Les den ferske artikkelen her!

Rural GPs’ attitudes toward participating in emergency medicine: a qualitative study

Magnus Hjortdahl, Peder Halvorsen & Mette Bech Risør i Scandinavian Journal of Primary Health Care , 09.11.16